Number of the records: 1  

To the basket   zmok

 1. Descripton(bôžik, rarášik, škriatok, kosper, džmiľ) démonická bytosť rozličnej podoby, najčastejšie čierneho zmoknutého kurčaťa (niekde ohnivej reťaze letiacej cez komín do domu). Svojmu majiteľovi nosil peniaze, obilie a zveľaďoval gazdovstvo. Podľa poverových predstáv ho mohol získať človek, ktorý nosil pod ľavou pazuchou určitý počet dní (deväť, trinásť) vajce od čiernej sliepky, pričom nesmel spať, prehovoriť, chodiť do kostola, modliť sa a umývať, kým sa zmok nevyliahol. Za opateru splnil človeku akékoľvek prianie. Podľa niektorých variantov bol stelesnením samého čerta a jeho majiteľ mu musel krvou upísať svoju dušu, ktorú vzal po smrti do pekla. Aby sa ho človek zbavil, mal mu zadať nesplniteľnú úlohu (nanosiť obilie na deravú povalu alebo vodu zo studne s deravým vedrom). Vtedy sa od zlosti rozlial na kolomaž, alebo musel ujsť inde. Majiteľ ho mohol tiež zakrútiť do novej šatky a odhodiť pri chodníku. Kto zodvihol takto pohodeného zmoka, stal sa jeho novým majiteľom.
  Description authorTatiana Cibulová
  BooksMáchal, H.: Nákres slovanského bájesloví. Praha 1891. Melicherčík, A.: Slovenský folklór. Chrestomatia. Bratislava 1959. Horváthová, E.: Tradičná duchovná kultúra. In: Michálek, J. a kol.: Ľud Hornádskej doliny. Košice 1989, 281-285.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/zmok
  See also čert
  démon
  duša
  magické čísla
  nájdená vec
  peklo
  pikulík
  References (8) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.