Number of the records: 1  

To the basket   kríž

 1. Descriptonzákladný univerzálny symbol. Spája kontrast horizontály a vertikály, pozemského a nadprirodzeného, duchovného a materiálneho, živého a mŕtveho. Indikuje štyri svetové strany a bod ich priesečníka – symbol božského. S variáciami jeho podôb sa stretneme v rôznych kultúrach. Zásadný symbolický význam pripisovalo krížu ako symbolu ľudskej obete ukrižovaním kresťanstvo. K rozšíreniu symbolu kríža prispeli krížové výpravy. Od 6. storočia je kríž zobrazovaný spolu s korpusom Ježiša Krista ako krucifix, často so znakmi umučenia: rebrík, kladivo, kliešte, klince, džbán, kopija. Spojením znakov kresťanskej symboliky so znakmi magicko–ochrannými nadobudol kríž mnohostranné vyjadrenie v ľudovom výtvarnom prejave a v ľudovej viere: kreslenie kríža svätenou vodou, cesnakom na Luciu, kladenie náradia (končatín) krížom, kríž ako ochranný znak stavaný na hraniciach chotára, krížnych cestách, umiestňovaný na štítoch domov a stenách v obydlí. Kríž je aj jedným zo symbolov používaných na kartách. Krížom sa v ľudovom prostredí u katolíkov a pravoslávnych označovali hroby.
  Description authorOľga Danglová
  BooksDanglová, O.: Dekor/ symbol. Dekoratívna tradícia na Slovensku a európsky kontext. Bratislava 2001. Peesch, R.: Ornamentik der Volkskunst in Europa. Leipzig 1981.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/kriz
  See also štít
  mora
  geometrická ornamentika
  náhrobník
  karty
  References (10) - Encyclopedic Terms
  (179) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.