Number of the records: 1  

To the basket   zelené roboty

 1. Descriptoncyklus rýchlo na seba nadväzujúcich pracovných úkonov, vykonávaných vo viniciach medzi zelenými pňami viniča. Trvajú podľa tradície od sviatku sv. Urbana (25. máj) až do sviatku sv. Anny (26. júl). Ich účelom bolo zabezpečiť priaznivý vývin plodov. Vyžadovali si takmer každodennú prítomnosť vo vinici. Túto nevyhnutnosť vyjadrovali napríklad na strednom Slovensku prirovnaním: Vinica je ako dievka, načim ju richtovati ako dievku do kostola. Postup pracovných úkonov bol približne nasledovný: prvé pletie (vylamovanie prebytočných zálistkov), škriabanie a viazanie (kyprenie pôdy v okolí koreňa a viazanie mladých výhonkov k oporám), striekanie, druhé škriabanie, viazanie a pletie, tretie viazanie a zožínanie vrcholcov. Striedanie prác záviselo od klimatických podmienok a počasia. V minulosti patrili okrem striekania tieto práce k ženským robotám. Úsek vinohradu, ktorý sa pri zelených robotách ženám prideľoval, sa nazýval jána, alebo stav. Najmä v malokarpatskej oblasti sa na zelené roboty najímali cudzie ženy (tovarichárky), a tiež sezónne robotníčky zo vzdialenejších oblastí Slovenska i Moravy.
  Description authorKatarína Nováková
  BooksDrábiková, E:: Človek vo vinici. Bratislava 1989. Nováková, K.: Vinohradníctvo a vinohradníci v procesoch transformácií. Trnava 2009.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/zelene-roboty
  See also sezonárstvo
  Anna
  vinohradníctvo
  Urban
  References (3) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.