Number of the records: 1  

To the basket   lúčne piesne

 1. DescriptonSkupina folklórnych piesní lyrického charakteru, ktoré sa spievali pri niektorých prácach vo voľnej prírode. Tvoria ich najmä piesne viazané funkčne a tematicky s prácou okolo sena (hrabanie, kosenie), známe ako trávnice a ich interpretmi boli ženy. Mužským variantom trávnic sú kosecké piesne. S lúčnymi piesňami úzko súvisia tiež ujúkania, vykríkačky a podobné menšie útvary.
  Description authorEva Krekovičová
  BooksUrbancová, H.: Trávnice – lúčne piesne na Slovensku. Ku genéze, štruktúre a premenám piesňového žánru. Bratislava 2005.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/lucne-piesne
  See also kosecké piesne
  trávnice
  ujúkanie
  References (3) - Encyclopedic Terms
  (41) - Digital Objects