Number of the records: 1  

To the basket   krava

 1. Descriptonsamica hovädzieho dobytka, ktorá sa aspoň raz otelila. V laktačnom období sa nazýva dojnica. Archeologické nálezy i osteologický materiál dokazujú, že chov kráv na území Slovenska má dlhú tradíciu. Historické doklady z veľkomoravského obdobia naznačujú, že kravy, na rozdiel od ošípaných, sa na mäso zabíjali v staršom veku. To znamená, že už vtedy boli využívané aj na mliečnu výživu i ako ťažná sila. Tento status v hospodárskej organizácii súvekých roľníckych spoločenstiev si krava udržala až do prvej polovice 20. storočia.
  Description authorPeter Slavkovský
  BooksPodolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4/1965, 29-77. Slavkovský, P.: Agrárna kultúra Slovenska – premeny v čase. Bratislava 2002.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/krava
  See also dobytkárstvo
  krmivo

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.