Number of the records: 1  

To the basket   letnina

 1. Descriptonsuché vetvy z listnatých stromov, ktoré sa ako zimné núdzové krmivo používali v chove oviec a kôz. Najčastejšie sa pripravovala z vetiev dubových, lipových, vŕbových stromov a lieskových kríkov, ktoré sa odvetvovali približne každé tri roky. Takto získané vetvy sa viazali do otiepok a sušili na lúkach a v lesoch. Suché sa uskladňovali v podstrešných priestoroch hospodárskych objektov. V niektorých oblastiach Slovenska sa letnina pomenúvala podľa drevín, z ktorých sa získavala (brezina, jelšina ap.). Brezovou letninou liečili ovce proti motolici.
  Description authorJán Podolák
  BooksPodolák, J.: Tradičné ovčiarstvo na Slovensku. Bratislava 1982. Podolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4/1965, 29-77.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/letnina
  See also krmivo
  References (1) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.