Number of the records: 1  

To the basket   Hrabajže ľen, hrabaj 002-01

 1. Descripton Lúčna pieseň s ľúbostnou tematikou, spievaná pri hrabaní sena. Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu, spieva Mária Kerečkéniová. Skladbu dospieva skupina žien, spievajú Žofia Kozáková, Mária Zajacová a Mária Holubčíková.
  Note Pieseň bola nahratá v rámci výskumu k pripravovanému gramoalbumu LIPTOV. Nahrávka je súčasťou hudobného archívu Svetozára Stračinu. Originálne magnetofónové pásy s nahrávkami Svetozára Stračinu sú uložené v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici.
  Recorded by Stračina, Svetozár (1940-1996)
  Municipality of originValaská Dubová
  Region of originLiptov
  Performers Kerečkéniová, Mária (1926-)
  Kozáková, Žofia (1899-)
  Zajacová, Mária (1902-)
  Holubčíková, Mária (1903-)
  Place of captureValaská Dubová
  Date of capture9.12.1979
  Subject Classification 6.2. Ľudové piesne
  Key words ľudová pieseň
  spevák
  ľúbostné piesne
  lúčne piesne
  trávnice
  Physical description1 min 14 s
  Other responsibility Vargicová, Angela (record owner)
  Slovenský ľudový umelecký kolektív (record owner)
  Lehotský, Oskar (digitized by)
  Date of digitizing2017
  Right of useNekomerčné účely
  License022/2017-4/05-DF TLK

Map

Show on map Mapy.cz

GPS: 49°8'26.94"N, 19°17'40.30"E

GPS: 49°8'26.94"N, 19°17'40.30"E