Search box

Search results

 1. To the basket  Voda a štrk na Štedrý večer v Plachtinciach

  Vianoce, Štedrý večer, zvyk, obyčaj
  Rozprávanie o zvyku nosenia vody a štrku na Štedrý večer v Plachtinciach. V scénickom programe rozpráva starší muž.
 2. To the basket  Štedrá večera v Dačov Lome

  Vianoce, Štedrý večer, štedrovečerný stôl, zvyk, obyčaj
  Rozprávanie o zvykoch súvisiacich so štedrovečernou večerou v Dačovom Lome. V scénickom programe rozpráva žena v strednom veku.
 3. To the basket  Zahrýzanie do jablka v Dačovom Lome

  advent, Lucia, Božie narodenie, obyčaj, zvyk
  Rozprávanie o zvyku zahrýzania do jablka od Lucie do Božieho narodenia. V scéniskom programe rozpráva žena v strednom veku.
 4. To the basket  Ti moj svatí Jáne

  ľudová pieseň, spevák, obyčaj, jánske piesne
  Zvykoslovná pieseň, ktorú spievali dievky na Jána. Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu.
 5. To the basket  Kebi som vedela

  ľudová pieseň, spevák, obyčaj, jánske piesne
  Zvykoslovná pieseň, ktorú spievali dievky na Jána. Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu.
 6. To the basket  Na svatého Blažeje

  ľudová pieseň, spevák, obyčaj, Blažej
  Zvykoslovná pieseň spievané pri obchôdzke na Blažeja. Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu.
 7. To the basket  Pot šable, pot šable

  ľudová pieseň, spevák, obyčaj, fašiangy
  Zvykoslovná pieseň fašiangovníkov pri fašiangovej obchôdzke. Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu.
 8. To the basket  Niečo zaplatíme

  ľudová pieseň, spevák, obyčaj, fašiangy
  Zvykoslovná pieseň fašiangovníkov pri fašiangovej obchôdzke. Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu.
 9. To the basket  Sedí, sedí na kolaji

  ľudová pieseň, spevák, obyčaj, fašiangy
  Zvykoslovná pieseň fašiangovníkov pri fašiangovej obchôdzke. Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu.
 10. To the basket  Nesjéme Morenu

  ľudová pieseň, obyčaj, Morena, spevák
  Pieseň pri chodení s Morenou. Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu.