Search box

Search results

Records found: 179  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^sluk_us_auth h7117 do^"
 1. To the basket   Detviansky kríž 001-01

  kríž, náhrobník, cintorín, reliéfna rezba, geometrická ornamentika
  Hlavný kríž na "spodnom" cintoríne v Detve s korpusom ukrižovaného Krista. Drevený vyrezávaný kríž s korpusom ukrižovaného Krista a nápisom INRI (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum = Ježiš Nazaretský, kráľ židovský), s plechovou strieškou, motívmi viniča, kvetov, lúčnych zvončekov a geometrickou rozetou.
  Detviansky kríž 001-01
 2. To the basket   Detviansky kríž 002-01

  kríž, reliéfna rezba, geometrická ornamentika
  Detviansky drevený vyrezávaný kríž na symbolickom cintoríne na kalvárii v Detve. Kríž je bez striešky, uprostred nápis INRI (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum = Ježiš Nazaretský, kráľ židovský), ramená kríža zdobené kvetinovým motívom. Na stĺpe kríža kalich s hostiou, nápis JHS (Jesus Hominum Salvator = Ježiš spasiteľ ľudí), rastlinné motívy a geometrická rozeta.
  Detviansky kríž 002-01
 3. To the basket   Detviansky kríž 003-01

  kríž, geometrická ornamentika, reliéfna rezba
  Tri detvianske drevené vyrezávané kríže na symbolickom cintoríne na kalvárii v Detve. V popredí kríž bez striešky, na stĺpe geometrická rozeta, kvetinové motívy a symbol Ježišovho srdca s monogramom JHS (Jesus Hominum Salvator = Ježiš spasiteľ ľudí). Jednoduchosť krížových ramien so zaobleným ukončením, zdobené kvetinovým motívom, s umučením (korpusom Ježiša Krista).
  Detviansky kríž 003-01
 4. To the basket   Detviansky kríž 004-01

  kríž, náhrobník, cintorín, reliéfna rezba, geometrická ornamentika
  Detviansky drevený kríž na cintoríne v Detve. Drevený vyrezávaný kríž s umučením a tabuľkou s údajmi o zosnulej, na ramenách tvary vychádzajúce zo srdcového motívu. Plechová strieška - trojuholníky vyhnuté obojstranne, väčšie von, menšie dovnútra. Samotný kríž je plochý, stĺp kríža je štvorhranný, čím sú odlíšené jednotlivé časti. Na stĺpe motív solárnej rozety, žlté ozdoby na spôsob hlavíc iónskych stĺpov (tzv. slimák), vinič, srdce a kvety.
  Detviansky kríž 004-01
 5. To the basket   Detviansky kríž 005-01

  kríž, náhrobník, cintorín
  Detviansky drevený vyrezávaný kríž na cintoríne v Detve. Náhrobný kríž, kde ramená nie sú zdobené a sú na nich uvedené mená zosnulých. Zdobený je len stĺp, nemaľovaný, použitá len podkladová hnedá farba, čiastočná konzervácia.
  Detviansky kríž 005-01
 6. To the basket   Detviansky kríž 006-01

  kríž, náhrobník, cintorín, reliéfna rezba, geometrická ornamentika
  Detviansky drevený vyrezávaný kríž na cintoríne v Detve. Kríž vyniká bohato členeným tvarom ramien kríža. Okrem kvetinových motívov je na stĺpe kríža výrazný kalich s hostiou, ktorý sa vyznačuje hlbším vruborezom v porovnaní s ostatným zdobením. Ďalšie motívy na kríži: srdcia, nápis INRI (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum = Ježiš nazaretský, kráľ židovský) nad korpusom, solárna rozeta, hlavice na spôsob iónskych stĺpov, nápis JHS (skratka mena Ježiš, príp. Jesus Hominum Salvator = Ježiš spasiteľ ľudí), horiace sviece.
  Detviansky kríž 006-01
 7. To the basket   Detviansky kríž 007-01

  kríž
  Detviansky drevený vyrezávaný kríž na symbolickom cintoríne na kalvárii v Detve. Jednoduchý drevený kríž bez zdobenia s údajmi o zosnulom.
  Detviansky kríž 007-01
 8. To the basket   Detviansky kríž 008-01

  kríž, náhrobník, cintorín, reliéfna rezba
  Detviansky drevený vyrezávaný kríž na cintoríne v Detve. Novší kríž, vzory sú viac štylizované. Nápis INRI (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum = Ježiš nazaretský, kráľ židovský), korpus Ježiša Krista, rastlinné motívy, ozdoby na spôsob hlavíc iónskych stĺpov, nápis JHS (skratka mena Ježiš, príp. Jesus Hominum Salvator = Ježiš spasiteľ ľudí), kalich s hostiou, kaplnka so soškou Panny Márie za sklom osadené v stĺpe kríža.
  Detviansky kríž 008-01
 9. To the basket   Detviansky kríž 009-01

  kríž, náhrobník, cintorín, reliéfna rezba
  Detviansky drevený vyrezávaný kríž na cintoríne v Detve. Kríž s korpusom Ježiša Krista zdobený kvetinovými motívmi, ozdobami na spôsob hlavíc iónskych stĺpov(tzv. slimák), symbol kráľovskej korunky a motívom viniča, ktorý symbolicky znázorňuje premenu vody na víno. Pod viničom monogram JHS (skratka mena Ježiš, príp. Jesus Hominum Salvator = Ježiš spasiteľ ľudí), kalich s hostiou, kalich a kaplnka so soškou Panny Márie.
  Detviansky kríž 009-01
 10. To the basket   Detviansky kríž 010-01

  kríž, náhrobník, cintorín, geometrická ornamentika, reliéfna rezba
  Detviansky drevený vyrezávaný kríž na symbolickom cintoríne na kalvárii v Detve. Drevený vyrezávaný kríž s umučením, nemaľovaný, hlboký vruborez do 1 cm. Na stĺpe motív solárnej rozety, kvetov, skratka IHS (Iesus Hominum Salvator = Ježiš spasiteľ ľudí), kalich s hostiou a údajmi o zosnulej.
  Detviansky kríž 010-01

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.