Search box

Search results

 1. To the basket  Medzi dvoma háji na tú lúčku

  ľudová pieseň, spevák, ľúbostné piesne, lúčne piesne, trávnice
  Ľudová pieseň s ľúbostnou tematikou a motívom kosenia a hrabania sena. Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu.
 2. To the basket  Joj, tak bi si spievala

  ľudová pieseň, spevák, ľúbostné piesne, lúčne piesne, trávnice
  Ľudová pieseň s ľúbostnou tematikou spievaná pri prácach na lúke, trávnica. Striedavo spievajú tri ženy bez hudobného sprievodu. V predposlednej slohe zaznieva ženský zborový spev.
 3. To the basket  Ket si ja zaspievam

  ľudová pieseň, spevák, trávnice, viachlas
  Ľúbostná pieseň s motívom vohľadov. Trávnica, spievala sa pri prácach na lúke. Ženský viachlasný spev bez hudobného sprievodu.
 4. To the basket  Hrabajže ľen, hrabaj 003-01

  ľudová pieseň, lúčne piesne, trávnice
  Lúčna pieseň spievaná pri hrabaní sena, trávnica. Ženský skupinový spev bez hudobného sprievodu.
 5. To the basket  Új, hrabala, hrabala

  ľudová pieseň, spevák, lúčne piesne, trávnice
  Lúčna pieseň so žartovným motívom, spievaná pri hrabaní sena. Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu.
 6. To the basket  Hrabaj, ďjouča, hrabaj

  ľudová pieseň, lúčne piesne, trávnice
  Lúčna pieseň, spievaná pri hrabaní sena. Ženský skupinový spev bez hudobného sprievodu.
 7. To the basket  Ej, hrabajže ľen, hrabaj

  ľudová pieseň, lúčne piesne, trávnice
  Lúčna pieseň s ľúbostnou tematikou, spievaná pri hrabaní sena. Ženský skupinový spev bez hudobného sprievodu.
 8. To the basket  Okolo košiara 002-01

  ľudová pieseň, spevák, lúčne piesne, trávnice
  Ľudová pieseň spievaná pri hrabaní sena, trávnica. Ženský skupinový spev bez hudobného sprievodu.
 9. To the basket  Ej, veť som sa nazdala

  ľudová pieseň, ľúbostné piesne, lúčne piesne, trávnice
  Lúčna pieseň s ľúbostnou tematikou, spievaná pri hrabaní sena. Ženský skupinový spev bez hudobného sprievodu.
 10. To the basket  A veru perečko

  ľudová pieseň, ľúbostné piesne, lúčne piesne, trávnice
  Lúčna pieseň s ľúbostnou tematikou, spievaná pri hrabaní sena. Ženský skupinový spev bez hudobného sprievodu.