[?TX_RESULT_SEARCHBOX]

Search results

 1. To the basket  Ženský odev z Čičmian 002-01

  ženský odev, ženský účes, rukávce, krpce, obrus
  Celkový pohľad na mladšiu a staršiu ženu, ktoré sedia pred drevenou bránou. Ženy majú na hlave dvojrohý čepiec, oblečené majú rukávce, pod krkom široké stuhy, na nohách krpce. Vyšívajú obrus. Výšivky na odeve aj na obruse majú charakteristické čičmianske vzory.
  Ženský odev z Čičmian 002-01
 2. To the basket  Svadba v Šumiaci 001-02

  svadba, ženích, mladucha
  Svadba Mikuláša Gigaca. Ženích s mladuchou stoja pred oltárom v kostole. V pozadí ďalší svadobčania.
  Svadba v Šumiaci 001-02
 3. To the basket  Svadba v Šumiaci 001-01

  svadba, svadobný sprievod, ženích, mladucha
  Svadba Mikuláša Gigaca. Celkový pohľad na svadobný sprievod. Vpredu ide ženích s mladuchou, za nimi ostatní svadobčania.
  Svadba v Šumiaci 001-01
 4. To the basket  A od piva brucho bolí a od vína hlava

  ľudová pieseň, pijanské piesne
  Pijanská pieseň. Spievala sa počas dožinkov pri plných stoloch. Spieva skupina mužov a žien z Čajkova so sprievodom akordeónu.
 5. To the basket  Gazda náš, daj že nám oldomáš 003-01

  ľudová pieseň, dožinkové piesne
  Dožinková pieseň. Spieva skupina mužov a žien z Čajkova so sprievodom akordeónu.
 6. To the basket  Tam pod horou, pod zelenou

  ľudová pieseň, balada
  Ľudová pieseň baladického charakteru. Spievala sa počas žatevných večerov. Spieva skupina mužov a žien z Čajkova so sprievodom akordeónu.
 7. To the basket  Čajkovski mláďenci príďe vám lós

  ľudová pieseň, vojenské a regrútske piesne
  Ľudová pieseň s regrútskou tematikou. Spieva skupina mužov a žien z Čajkova so sprievodom akordeónu.
 8. To the basket  Poďme domov s poľa

  ľudová pieseň, žatevné piesne
  Ľudová pieseň s ľúbostnou tematikou. Spievala sa pri žatve na záver pracovného dňa. Spieva skupina mužov a žien z Čajkova so sprievodom akordeónu.
 9. To the basket  To čajkovskuo peknuo poľe

  ľudová pieseň, ľúbostné piesne
  Ľudová pieseň s ľúbostnou tematikou. Spievala sa počas žatevných večerov. Spieva skupina mužov a žien z Čajkova so sprievodom akordeónu.
 10. To the basket  Drobná ďeťelinka trávu previšuje

  ľudová pieseň, ľúbostné piesne
  Ľudová pieseň s ľúbostnou tematikou. Spievala sa počas večerov pri kosení sena. Spieva skupina mužova žien z Čajkova so sprievodom akordeónu.