[?TX_RESULT_SEARCHBOX]

Search results

 1. To the basket  A od piva brucho bolí a od vína hlava

  ľudová pieseň, pijanské piesne
  Pijanská pieseň. Spievala sa počas dožinkov pri plných stoloch. Spieva skupina mužov a žien z Čajkova so sprievodom akordeónu.
 2. To the basket  Gazda náš, daj že nám oldomáš 003-01

  ľudová pieseň, dožinkové piesne
  Dožinková pieseň Spieva skupina mužov a žien z Čajkova so sprievodom akordeónu.
 3. To the basket  Tam pod horou, pod zelenou

  ľudová pieseň, balada
  Ľudová pieseň baladického charakteru. Spievala sa počas žatevných večerov. Spieva skupina mužov a žien z Čajkova so sprievodom akordeónu.
 4. To the basket  Čajkovski mláďenci príďe vám lós

  ľudová pieseň, vojenské a regrútske piesne
  Ľudová pieseň s regrätskou tematikou. Spieva skupina mužov a žien z Čajkova so sprievodom akordeónu.
 5. To the basket  Poďme domov s poľa

  ľudová pieseň, žatevné piesne
  Ľudová pieseň s ľúbostnou tematikou. Spievala sa pri žatve na záver pracovného dňa. Spieva skupina mužov a žien z Čajkova so sprievodom akordeónu.
 6. To the basket  To čajkovskuo peknuo poľe

  ľudová pieseň, ľúbostné piesne
  Ľudová pieseň s ľúbostnou tematikou. Spievala sa počas žatevných večerov. Spieva skupina mužov a žien z Čajkova so sprievodom akordeónu.
 7. To the basket  Drobná ďeťelinka trávu previšuje

  ľudová pieseň, ľúbostné piesne
  Ľudová pieseň s ľúbostnou tematikou. Spievala sa počas večerov pri kosení sena. Spieva skupina mužova žien z Čajkova so sprievodom akordeónu.
 8. To the basket  Mav som frajeročku, Aňička má meno

  ľudová pieseň, ľúbostné piesne
  Mládenecká pieseň s ľúbostnou tematikou. Spievala sa počas žatevných večerov. Spieva skupina mužov a žien z Čajkova so sprievodom akordeónu.
 9. To the basket  Takí som bov rozželení

  ľudová pieseň, ľúbostné piesne
  Mládenecká pieseň s ľúbostnou tematikou. Spievala sa počas žatevných večerov. Spieva skupina mužov a žien z Čajkova so sprievodom akordeónu.
 10. To the basket  Tancovala bi som, bosá som

  ľudová pieseň, ľúbostné piesne
  Ľúbostná pieseň. Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu, pridáva sa ďalšia žena.