Search box

Search results

Records found: 7  
Your query: Village = "^Liptovský Mikuláš^"
 1. To the basket   Obytné domy vo Vrbici

  murovaná konštrukcia, strecha, štít, krytina
  Prízemné domy murované, dvojosové, strechy väčššinou sedlové, vpredu strecha polvalbová, štíty murované alebo doskové s nízkymi alebo vyššími podlomenicami, tvrdá krytina.
  Obytné domy vo Vrbici
 2. To the basket   Tvar ucha črpáka Jozefa Kráľa 001-01

  bačovský riad, črpák, rezbárstvo, zoomorfné zobrazenie
  Tvar doskového ucha na črpáku liptovského typu, štylizovaný zoomorfný motív - srnček veľký. Nákres.
  Tvar ucha črpáka Jozefa Kráľa 001-01
 3. To the basket   Tvar ucha črpáka Jozefa Kráľa 002-01

  bačovský riad, črpák, rezbárstvo, zoomorfné zobrazenie
  Tvar doskového ucha na črpáku liptovského typu, štylizovaný zoomorfný motív - koník veľký. Nákres.
  Tvar ucha črpáka Jozefa Kráľa 002-01
 4. To the basket   Tvary ucha črpákov Jozefa Kráľa 002-01

  bačovský riad, črpák, rezbárstvo, zoomorfné zobrazenie
  Tvary doskového ucha na črpákoch liptovského typu, štylizovaný zoomorfný motív - koník malý a sova. Nákres.
  Tvary ucha črpákov Jozefa Kráľa 002-01
 5. To the basket   Tvar ucha črpáka Jozefa Kráľa 003-01

  bačovský riad, črpák, rezbárstvo, zoomorfné zobrazenie
  Tvar doskového ucha na črpáku liptovského typu, štylizovaný zoomorfný motív - koník veľký. Nákres.
  Tvar ucha črpáka Jozefa Kráľa 003-01

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.