[?TX_RESULT_SEARCHBOX]

Search results

 1. To the basket  Viľeťel fták

  ľudová pieseň, spevák, ľúbostné piesne, vojenské a regrútske piesne, balada
  Baladická pieseň s ľúbostnou tematikou a vojenským motívom. Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu.
 2. To the basket  F šírom poľi kríš 002-01

  ľudová pieseň, spevák, ľúbostné piesne, vojenské a regrútske piesne, balada
  Baladická pieseň s ľúbostnou tematikou a regrútskym, neskôr vojenským motívom. Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu.
 3. To the basket  Keť som išiel z vojni domov

  ľudová pieseň, spevák, ľúbostné piesne, vojenské a regrútske piesne
  Ľudová pieseň s ľúbostnou tematikou a vojenským motívom. Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu.
 4. To the basket  V Ružomberku za vojačka ma vzaľi

  ľudová pieseň, spevák, vojenské a regrútske piesne
  Ľudová pieseň s regrútskou tematikou a motívmi odlúčenia od milej a rodičov. Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu.
 5. To the basket  Prvého apríľa

  ľudová pieseň, spevák, ľúbostné piesne, vojenské a regrútske piesne
  Ľudová pieseň s ľúbostnou tematikou a regrútskym motívom. Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu.
 6. To the basket  Tá lužňanská veža, pekná visoká

  ľudová pieseň, spevák, ľúbostné piesne, vojenské a regrútske piesne
  Ľudová pieseň s ľúbostnou tematikou a regrútskym motívom. Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu.
 7. To the basket  Pri Prešporku pri Dunaji 002-01

  ľudová pieseň, spevák, ľúbostné piesne, vojenské a regrútske piesne
  Ľudová pieseň s ľúbostnou a vojenskou tematikou. Ženský skupinový spev bez hudobného sprievodu.
 8. To the basket  Prečo si sa, milí, fčera večer hňeval

  ľudová pieseň, spevák, ľúbostné piesne, vojenské a regrútske piesne
  Ľudová pieseň s ľúbostnou tematikou a motívom falošnej lásky. V závere piesne sa objavujú regrútske motívy. Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu.
 9. To the basket  A roďičia, preroďičia

  ľudová pieseň, spevák, ľúbostné piesne, vojenské a regrútske piesne
  Mládenecká pieseň s ľúbostnou tematikou a motívom nenaplnenej lásky - rodičia bránia synovi vo vzťahu. V závere piesne sa objavujú regrútske motívy. Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu.
 10. To the basket  Pri Prešporku pri Dunajku 002-01

  ľudová pieseň, ľúbostné piesne, vojenské a regrútske piesne, spevák, list stromu
  Ľúbostná pieseň s vojenskou tematikou. Mužský sólový spev a hra na lístku.