[?TX_RESULT_SEARCHBOX]

Search results

 1. To the basket  Čajkovski mláďenci príďe vám lós

  ľudová pieseň, vojenské a regrútske piesne
  Ľudová pieseň s regrútskou tematikou. Spieva skupina mužov a žien z Čajkova so sprievodom akordeónu.
 2. To the basket  Tím slaťínskim potvočkom stuďená voda ťečie

  ľudová pieseň, ľúbostné piesne, vojenské a regrútske piesne
  Ľúbostná pieseň s regrútskou tematikou. Spievajú tri ženy bez hudobného sprievodu.
 3. To the basket  Ešťe boľi šťiri tiždňe do vojňi

  ľudová pieseň, vojenské a regrútske piesne, ľúbostné piesne, spevák
  Regrútska pieseň s ľúbostným motívom. Mužský sólový spev bez hudobného sprievodu.
 4. To the basket  Ešťe sa raz obzerám

  ľudová pieseň, vojenské a regrútske piesne, ľúbostné piesne, spevák
  Mládenecká pieseň s regrútskou tematikou a ľúbostným motívom. Spievajú dvaja muži bez hudobného sprievodu.
 5. To the basket  Uš som počul prežalosnú novinu

  ľudová pieseň, vojenské a regrútske piesne, ľúbostné piesne, spevák
  Mládenecká pieseň s regrútskou tematikou a ľúbostným motívom. Spievajú dvaja muži bez hudobného sprievodu.
 6. To the basket  Choďila Zuzana okolo Dunaja 002-01

  ľudová pieseň, vojenské a regrútske piesne, spevák
  Ľudová pieseň s regrútskou tematikou. Ženský sólový spev.
 7. To the basket  V Jozefovej, f širokej doľiňe

  ľudová pieseň, vojenské a regrútske piesne
  Regrútska pieseň. Spieva skupina mužov a žien z Polomky.
 8. To the basket  Za horami, za dolami, tam vojaci lágrujú

  ľudová pieseň, vojenské a regrútske piesne, ľúbostné piesne
  Regrútska pieseň s ľúbostnou tematikou. Spieva skupina mužov z Polomky.
 9. To the basket  Ešťe ľen popod Stôs

  ľudová pieseň, vojenské a regrútske piesne
  Regrútska pieseň. Spieva skupina mužov z Polomky.