Počet záznamov: 1  

Pridať záložky   Garaj, Dominik 1946-

  1. ŽivotopisNarodil sa dňa 6. 4.1946 vo Veľkej Lehote. Je vedúcim pohostinstva, kde býva vždy veselo pri gajdošských stretnutiach na fašiangy. Pochádza zo známej gajdošskej rodiny s tradíciou výrobcov gájd, už v detstve vnímal zvuk gájd, na ktorých hrával starý otec, otec, strýko. Hráva na trojhlasých gajdách melódie z oblasti Pohronského Inovca - Veľkej Lehoty - gajdošské rozkazovačky. Účinkoval na viacerých folklórnych festivaloch a ďalších kultúrnych podujatiach v rámci Slovenska i v zahraničí. Gajdošské zvyky a tradície z Veľkej Lehoty udržiava aj vo folklórnej skupine, ktorej je zakladateľom a vedúcim.
    Zdroj dátŽabenská, O., Žabenský, M.: Portréty gajdošov, 2009; životopis, osobné údaje; biografické údaje
    Odkazy (6) - Digitálne objekty