Počet záznamov: 1  

 Pridať záložky   Anderle, Anton 1944-2008

  1. Osobné menoAnderle, Anton, 1944-2008
    ŽivotopisAnton Anderle bol predstaviteľom tretej generácie tradičných bábkarov Anderlovcov z Radvane. Rodinnú tradíciu založila jeho stará mama Eva Anderlová, rod. Kouřilová, ktorá ako sirota vyrastala v rodine bábkara Jána Stražana (1856 – 1939). V tradíciách tradičného kočovného bábkového divadla pokračovali jej deti Jaroslav (1916 – 1982) a Bohuslav (1913 – 1976). Až do roku 1989 Anton Anderle síce udržiaval rodinnú tradíciu v podobe budovania súkromnej zbierky tradičných bábok v rámci príležitostných vystúpení so svojim divadlom, ale oficiálne sa nemohol profesionálne živiť bábkovým divadlom. Po roku 1989 začal pravidelne účinkovať v zahraničí, ale stále mal svoje civilné povolanie. V roku 1992 si založil živnosť a začal účinkovať profesionálne. Okrem predstavení pravidelne vystavoval s veľkým úspechom aj bábky zo svojej súkromnej zbierky. Na konci 20. storočia bol Anton Anderle už medzinárodne uznávaným a rešpektovaným umelcom.
    Odkazy (222) - Digitálne objekty