Počet záznamov: 1  

Pridať záložky   rífová píšťala

  1. PopisRífovými sa označujú všetky bezdierkové píšťaly, ktorých vnútorný priemer na hornom konci je viac ako dvakrát väčší ako na dolnom konci. Výsledkom je kónický, zhora nadol sa zužujúci tvar píšťaly, ktorý je výsledkom osobitného spôsobu výroby a použitého materiálu. Rífové píšťaly sa zhotovujú najmä z lieskových konárov, ktoré sa rozštiepia na dve polovice a vyberie, resp. vytrhne sa z nich vnútorné jadro. Potom sa obidve polovice spoja a ovinú čerešňovou, hruškovou alebo brezovou kôrou. Kvalita zvuku je podmienená zhotovením klátika a oblôčika s hranou, presnejšie ich vzájomným prispôsobením tak, aby prúd vzduchu prechádzajúci cez štrbinu dopadol presne na hranu. Tu,ako aj v mnohých iných konštrukčných detailoch sú zakotvené rokmi či z generácie na generáciu nadobudnuté skúsenosti jednotlivých výrobcov, ktoré robia z každej píšťaly jedinečný hudobný i výtvarný artefakt. Spôsob hry na bezdierkových píšťalách je založený na dvoch akustických princípoch. Prvým je prefukovanie do tzv. alikvótnych tónov, čo znamená, že čím silnejšie sa do píšťaly fúkne, tým vyšší tón zaznie. Druhým princípom je odlišné znenie otvorenej a zatvorenej píšťaly. Pri hre sa dolný koniec zatvára alebo otvára prstom, z čoho vyplýva názov koncovka, ktorý sa často zovšeobecňuje a prenáša na všetky bezdierkové píšťaly. Výsledkom spojenia obidvoch princípov je tzv. lýdický tónový rad. Ide – zjednodušene povedané – o tónový rad (pripomínajúci durovú stupnicu) s tzv. zväčšenou kvartou, t. j. o pol tóna zvýšeným štvrtým stupňom.
    Autor popisuBernard Garaj
    LiteratúraSlovenské ľudové hudobné nástroje, multimediálne CD. Koordinačné centrum TĽK pri NOC a Centrum pre tradičnú kultúru, 2009.
    Odkazy (13) - Digitálne objekty