Počet záznamov: 1  
 1. Popis1. otvorené priestranstvo s upravenou zemou vo dvore roľníckej usadlosti alebo umiestnené na okraji dediny, ktoré slúžilo na mlátilo obilie; 2. označenie stodoly, resp. tej jej časti, ktorá slúžila na mlátenie obilia; 3. zadná časť pozemku roľníckej usadlosti so záhradou a stodolou, často nazývaná i záhumnie; 4. budova na spracovanie jačmeňa pri výrobe sladu.
  Autor popisuJán Botík
  LiteratúraPodolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4/1965. Slavkovský, P.: Svet na odchode. Agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej Európe. Bratislava 2009. Mjartan, J.: Staviteľstvo. In. Slovensko. Ľud-II. časť. Obzor. Bratislava 1975, s.897-945. Kovačevičová, S. : Sídla a obydlie. In. Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. VEDA, Bratislava 2000, s.143-170.
  Zdroj dátTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/humno
  Pozri tiež stodola
  dvor
  Odkazy (2) - Heslá encyklopédie
  (28) - Digitálne objekty