Počet záznamov: 1  

Pridať záložky   dielňa

 1. Popisúčelová stavba alebo priestor na vykonávanie domáckej alebo remeselnej výroby. Bola vybavená pracovnými prostriedkami – náradím, nástrojmi, strojmi a trvale zabudovaným zariadením. Osobitnými druhmi dielní boli napríklad garbiarne, hámre, mlyny, píly, valchy, stupy, záboje, mangle, vyhne, farbiarne, papierne. Na povolenie stavby dielní existovali pravidlá, obmedzujúce nepriaznivý dopad činnosti dielne na jej okolie. Niekedy sa dielne umiestňovali na okraji alebo mimo obcí. Situovanie dielne v lokalite záviselo od technologického postupu daného remesla, od jeho nárokov na dovoz surovín a dovoz výrobkov a pod. Niekedy bola dôležitosť dielne manifestovaná umiestnením pri hlavnej dopravnej komunikácii, ako napríklad kováčska vyhňa. Alebo bola dielňa mimo usadlosti (lodný mlyn), prípadne sa pracovné operácie robili mimo dielne (pranie vyčinených koží v rieke). Dielne podliehali živnostenskej inšpekcii. K dielňam sa viazali poverové praktiky: pribíjanie podkovy na prah, udržiavanie stáleho ohňa a pod.
  Autor popisuMichal Kaľavský
  LiteratúraTurzo, J.: Súkenícka dielňa vo Veľkom Čepčíne (okres Martin). In: Zborník Slovenského národného múzea, roč. 82, 1988, Etnografia 29,129 – 140. Vydra, J.: Ľudová modrotlač na Slovensku. Bratislava 1954.
  Zdroj dátTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/dielna
  Pozri tiež hámor
  vyhňa
  valcha
  stupa
  remeslo
  remeselník
  píla
  mlyn
  mangeľ
  záboj
  Odkazy (41) - Heslá encyklopédie
  (10) - Digitálne objekty