Počet záznamov: 1  

Pridať záložky   zlatá svadba

 1. Popisoslava päťdesiateho výročia uzavretia manželstva. Oslavuje sa aj dvadsiate piate výročie ako strieborná svadba, zriedkavejšie šesťdesiate výročie ako diamantová svadba. Európske kráľovské manželské páry si pripomínali výročia svadieb už v 18. storočí. Postupne to prebrali aj iné vyššie, neskôr aj nižšie vrstvy spoločnosti. Vo vidieckom prostredí Slovenska sa oslavy svadobných jubileí rozšírili v 2. polovici 20. storočia. Na ich zavádzaní mali podiel aj inštitucionálne vplyvy cirkvi (opakovanie sobáša v kostole) a od 60. rokov 20. storočia aj Zborov pre občianske záležitosti, pôsobiacich pri obecných úradoch (vtedajších národných výboroch). Oslava sa koná v prostredí rodiny za účasti detí s rodinami i ďalšieho príbuzenstva. Patrí k nej obdarovanie jubilantov a bohatá hostina ako prejavy úcty k rodičom, ale aj prestíže rodiny.
  Autor popisuKornélia Jakubíková
  LiteratúraLeščák, M. - Beňušková, Z.: Inštitucionalizované formy obradovej kultúry a sviatkovania v súčasnom dedinskom prostredí. In: Slovenský národopis, roč. 35, 1987, 191-225. Cirbes, V. (Zost.): Občianske obrady a slávnosti. Košice 1975, 185-212.
  Zdroj dátTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/zlata-svadba
  Pozri tiež hostina
  dar
  Odkazy (1) - Digitálne objekty