Počet záznamov: 1  

Pridať záložky   naivné umenie

 1. Popis(insitné umenie) kategória neprofesionálneho výtvarného prejavu, ktorého tvorcovia vychádzajú z osobitého chápania sveta, sledujú vlastné citové obohatenie bez ohľadu na vývojové tendencie súdobých estetických kritérií a noriem. Naivné umenie ako osobitú oblasť umeleckej aktivity si začala začiatkom 20. storočia všímať vo Francúzsku umelecká avantgarda, najmä prostredníctvom jeho najvýznamnejšieho predstaviteľa colníka Rousseaua. Naivní umelci boli tiež označovaní ako laickí, sviatoční, nedeľní maliari, maliari prostého, čistého srdca i moderní primitívi. Termín insitní umelci, z latinského insitus – samorastlý, pôvodný, vrodený, neškolený, nahrádzajúci označenie naivný – sa u nás presadil v 60. rokoch zásluhou medzinárodných prehliadok Trienále insitného umenia, organizovaných Slovenskou národnou galériou v Bratislave, ktorá odvtedy systematicky buduje zbierku diel naivných umelcov a usporadúva jeho medzinárodné prehliadky. Formy analogické s naivným umením jestvovali na Slovensku aj v minulosti – napríklad maľby vývesných a streleckých štítov, jarmočných šiatrov a cirkusových atrakcií, maľba a výzdoba dedinských kostolíkov, prospektov k betlehemom. V sociálnej štruktúre insitných tvorcov sú zastúpení ľudia rozmanitého povolania, vzdelania i veku. Odlišné sú aj ich vzťahy k realite, ktoré sa pohybujú od úsilia dokumentovať reálnu skutočnosť (naivní realisti), cez voľnejšie inšpirácie vlastnou fantáziou až po prekračovanie hraníc imaginatívnej abstrakcie. Vo vzťahu k ľudovému umeniu, ktoré je v klasickej podobe charakterizované kolektívnosťou a tradicionalizmom, a k amatérskemu prejavu, ktoré sa vyznačuje úsilím vyrovnať sa profesionálnemu umeniu, možno naivné umenie chápať ako prejav čistej individuality. Umelecké kategórie ako profesionálny, insitný, ľudový sú oddelené pohyblivými hranicami a majú mnoho prechodných foriem. Medzi najvýznamnejších predstaviteľov naivného umenia na Slovensku patria: Juraj Lauko (1894 – 1974), povolaním mäsiar, Ondrej Šteberl (1897 – 1977), povolaním poštový doručovateľ, Anna Ličková (1895 – 1979), žena z domácnosti, Július Považan (1926), pediater, Jozef Lackovič (1924), banský inžinier a mnohí ďalší.
  Autor popisuOľga Danglová
  LiteratúraTkáč, Š.: Svetové insitné umenie. Bratislava 1969. Jeřábek, R.: Výtvarná kultura lidu. Miniterminologie. In Umění a řemesla 1979, č. 2 s. 4-7. Matyášová, A.: Naivní malířství. Praha 1986.
  Zdroj dátTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/naivne-umenie
  Pozri tiež amatérska tvorba
  Odkazy (1) - Heslá encyklopédie
  (14) - Digitálne objekty

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.