Počet záznamov: 1  

Pridať záložky   rezbárstvo

 1. Popiszdobenie drevených predmetov rezbou rytím, intarziou, prerezávaním (prelamovanie), razidlovou výzdobou, vybíjaním, vypaľovaním, ako aj ich poloplastické či plnoplastické stvárnenie (figurálne rezbárstvo). Na Slovensku výrazná oblasť ľudovej výtvarnej tradície. Rezbárstvo ako typicky mužská práca, ktorou sa zaoberali roľníci, pastieri (ovládanie najjednoduchších ozdobných techník patrilo k samozrejmým znalostiam v niektorých oblastiach Slovenska ešte v 1. polovici 20. storočia), ľudoví remeselníci, baníci, sa uplatňovalo na predmetoch rozličného funkčného zamerania. Najrozmernejší rezbársky dekór sa nachádzal na stavebných prvkoch – brány, štíty, pavlače, gánky, prístenné stĺpy, preklady okien, dverí, stropné hrady, ktoré vyrábali dedinskí tesári a stolári. Dekór väčších rozmerov mal zastúpenie aj na prícestných a náhrobných krížoch, stĺpových náhrobníkoch (Gemer, Novohrad). V jednoduchšej podobe sa objavoval aj na poľnohospodárskom náradí – hrable, kosa, oselník, vozové oje, jarmo u zámožnejších, ale predovšetkým u mladších, ktorí obľubovali parádu. Osobitý a rozšírený na celom území Slovenska bol rezbársky dekór na pracovných nástrojoch žien (praslica, piest, čipkárske paličky, kolovrat, krosná), ktoré daroval mládenec svojej vyvolenej, manžel manželke. Rezbársky zdobili miestni náturisti a stolári nábytok: súseky, lavice, postele, stoličky. V niektorých prípadoch sa rezbou zdôrazňovala obradovosť predmetov (richtárska palica, družbovská palica, náhrobníky). Osobité črty rezbárskej tradície boli na Slovensku spojené s rozvojom pastierstva v 19. storočí (pastierske umenie) a baníctva (banícky výtvarný prejav). Odlišná vetva v rámci rezbárstva súvisí s drevospracujúcim cechovým remeslom. Remeselníci zdobili svoje pracovné nástroje a výrobky (debnári hoblíky, dná sudov, mlynári zariadenia mlynov). Do okruhu vyučených remeselníkov patrili aj rezbári medovnikárskych a modrotlačiarskych foriem, cechových predmetov. Čiastočne na remeselnú rezbársku tradíciu nadväzovala výroba figurálnych úľov a sakrálnych plastík. Z nich najoriginálnejšie pochádzali z rúk slovenských ľudových rezbárov-samoukov. Špecifický rozvoj rezbárstva v niektorých oblastiach Slovenska súvisel s pôsobením rezbárskych škôl a rezbárskych družstiev.
  Autor popisuOľga Danglová
  LiteratúraKomorovská, M.: Pastierske umenie. Tatran, Bratislava 1987. Rezbárstvo. Zborník zo sympózia remeselníkov. Motivácie. Inšpirácie. Výsledky. Bratislava 2003.
  Zdroj dátTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/rezbarstvo
  Pozri tiež hrable
  medovnikárstvo
  modrotlačiarstvo
  piest
  prelamovanie
  razidlová výzdoba
  rezbárske družstvá
  rezbárske školy
  posteľ
  náhrobník
  rezba
  gánok
  lavica
  vypaľovanie
  vybíjanie
  kosa
  jarmo
  krošňa
  súsek
  kolovrat
  praslica
  brána
  prístenné stĺpy
  štít
  stolička
  intarzia
  kríž
  oselník
  Odkazy (9) - Heslá encyklopédie
  (313) - Digitálne objekty

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.