Počet záznamov: 1  

Pridať záložky   pasienkové hospodárenie

 1. Popisčinnosť zameraná na obhospodarovanie pasienkov. Ich získavanie a udržiavanie bolo, spolu s lúčnym hospodárením, predpokladom rozvoja dobytkárstva. Vysokohorské pasienky (hole), využívané na pasenie oviec až od valaskej kolonizácie, sa nerekultivovali. Staršie bolo využívanie pasienkov získaných klčovaním v nižšom pásme lesov. Na tieto plochy sa presunulo ťažisko chovu dobytka koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Chovatelia získavali pasienky prikupovaním, prenajímaním, zatrávňovaním ornej a lesnej pôdy, spásaním lúk. Aby bola pastva kvalitná, plochy na jar čistili od kamenia, kríkov a hnojili. Počas sucha ich zavlažovali, budovali na nich napájadlá a prístupové cesty. Užívatelia pasienkov vykonávali tieto práce spoločne, v rozsahu podľa množstva vyháňaného dobytka alebo počtu členských podielov v pasienkovom spolku. Vypasené plochy pasienkový spolok alebo richtár na zregenerovanie na určitý čas uzatvorili a boli hájené. Začiatkom 20. storočia sa začal rozvojom pasienkového hospodárstva zaoberať aj štát. V roku 1919 vznikol Poradný zbor pre pasienky v Martine.
  Autor popisuJuraj Zajonc
  LiteratúraKuka, P.: Príspevok k otázkam pasienkového a lúčneho hospodárenia na území okresu Zvolen. In: Agrikultúra 7, 1968, 33-43. Podolák, J.: Pasienkové a lúčne hospodárenie na hornom Pohroní. In: Slovenský národopis, 9, 1961, 549-578.
  Zdroj dátTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/pasienkove-hospodarenie
  Pozri tiež valaská kolonizácia
  napájadlo
  pasenie
  pastierstvo
  pasienkový spolok
  pasienok
  hájenie
  Odkazy (6) - Heslá encyklopédie

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.