Počet záznamov: 1  

Pridať záložky   pastier oviec

 1. Popis(ovčiar) osoba zodpovedná za pasúce sa ovce. Už od stredoveku, kedy sa na túto prácu často najímali telesne a duševne postihnuté osoby, bola ich profesia považovaná za nečistú a patrili k sociálne najnižším vrstvám v lokálnom spoločenstve. Na prácu ich najímali jednotliví roľníci, obec, neskôr spolok bývalých urbarialistov. Za svoju prácu dostávali až do začiatku 20. storočia najmä naturálie (prevažne obilie, ale i stravu a šatstvo). Podľa vykonávanej práce sa pri nížinnom chove oviec delili na pastierov (ovčiar, pasák, juhás) a ich pomocníkov (jahňačiar, bojtár). V oblastiach s rozšíreným salašníctvom, zameraným na mliečnu produkciu, bolo v pracovnej náplni pastiera oviec okrem pasenia aj ich nočné stráženie, najmä však ručné dojenie a výpomoc bačovi pri spracúvaní mlieka. Pastieri boli so stádami na pasienkoch od jari do jesene. Podľa druhu vykonávanej práce sa delili do viacerých skupín. Okrem baču boli na salaši valasi, z ktorých najlepšie postavenie mali pastieri, ktorí aj dojili (dojčiar) a strihali ovce (strižiar). Po nich nasledovali pastieri nedojených oviec (barančiari, jarčiari) a jahniat (jahňačiari). Najnižší status mali honelníci. Oproti nížinnému chovu mali pastieri na salašoch v dedinskom spoločenstve priznané vyššie sociálne postavenie. Najímal ich salašný spolok, s ktorým zmluvne dohodli aj výšku a druh odmeny. Jej základ tvorili mliečne výrobky (bryndza, ovčie syry). Doplnkom odmeny boli vedľajšie naturálne dávky (vlna pri strihaní oviec, teplé jedlo pri košarovaní). V niektorých oblastiach Slovenska sa salašní pastieri oviec združovali do ovčiarskych cechov. Tradičná výstroj pastiera oviec pozostávala z pastierskej palice alebo valašky, cedidla, neskôr kapsy na suchú stravu, prípadne biča. Pomocníkom pri nočnom strážení a usmerňovaní stáda bol pes. Po kolektivizácii poľnohospodárstva sa len čiastočne zachovali niektoré tradičné prvky salašníctva v systéme organizácie práce. Odmeňovanie pastierov v poľnohospodárskych družstvách sa zmenilo na mesačnú mzdu, vyplácanú podľa pracovných noriem.
  Autor popisuJán Podolák
  LiteratúraPodolák, J.: Tradičné ovčiarstvo na Slovensku. Bratislava 1982. Podolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4/1965, 29-77.
  Zdroj dátTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/pastier-oviec
  Pozri tiež bača
  pasenie
  pasienkové hospodárenie
  pastier
  pastierstvo
  salaš
  zosyp
  Odkazy (3) - Súbor autorít osobných mien
  (2) - Heslá encyklopédie
  (33) - Digitálne objekty

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.