Počet záznamov: 1  

Pridať záložky   riekanka

 1. Popis(rečňovanka) slovesný útvar z detského prostredia. Je to obvykle krátky útvar, ktorý je raz hovorený, inokedy rytmicky skandovaný alebo spievaný. Riekanky patria k detskej tvorbe, ale vymýšľali ich aj dospelí, ktorí nimi zabávali a tiež cvičili deti v jazykových a rozumových schopnostiach. K riekankám patria vyčítanky (určovanie víťaza vylučovaním, napr. Ententiky, dva špendlíky…), doberavé veršované útvary, vyvolávania (príhovory k živočíchom, prírodným javom, ale aj rozprávkovým postavám), zariekacie rečňovanky (detské zaklínacie, čarovacie alebo zariekacie formulky), skomoleniny, slovné hračky a jazykolamy, žartovné napodobeniny rozprávok a iné.
  Autor popisuDaniel Luther
  LiteratúraZáturecký, A. P.: Slovenské príslovia, porekadlá , úslovia a hádanky. Bratislava 2005. Profantová, Z.: Slovenské príslovia a porekadlá. Výber zo zbierky A. P. Zátureckého. I. a II. zväzok. Bratislava 1996.
  Zdroj dátTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/riekanka
  Odkazy (1) - Heslá encyklopédie
  (9) - Digitálne objekty