Počet záznamov: 1  

Pridať záložky   koleda

 1. PopisObradová pieseň funkčne viazaná k obdobiu od adventu do Troch kráľov. Spolu s recitovaným vinšom býva na Slovensku súčasťou vianočných a novoročných obchôdzok. Spievali ich odrastenejší chlapci, mládež, neskôr najmä chudobnejšie deti. S koledou chodieval tiež kňaz alebo aj skupina žien (v advente). V koledách sa prejavuje prelínanie kresťanských, pastorálnych a folklórnych motívov. Repertoár kolied infiltroval viaceré žánre duchovných piesní, biblických látok a legiend (letákové piesne). Veľa spoločných znakov v textoch i hudobnom stvárnení nachádzame v barokovej a ranoklasicistickej pastorele. Pastorálne motívy a pastorely ovplyvnili koledy vo viacerých oblastiach Európy západného (rímskokatolíckeho a reformovaného) kresťanského rítu. U gréckokatolíkov a pravoslávnych kresťanov dominuje vo Vianociach kult Matky Božej, pastorálne koledy sú tu ojedinelé. Slovenské koledy neobsahujú osobitnú skupinu novoročných piesní, ani obchôdzkové ľúbostné piesne, známe u iných slovanských národov. V slovenských koledách prevláda tematika narodenia Ježiška v maštali, anjelského zvestovania a pastierov, ktorí sa ako prví poklonili Spasiteľovi. V niektorých koledách sú v popredí žartovné, parodické prvky. Mnohé obsahujú motív pýtania odmeny. V hudobnej zložke sa prejavuje dlhodobá tradícia: prevládajú jednoduché harmonické melódie staršieho typu v rozsahu sexty až oktávy, ale vyskytujú sa aj archaické recitatívne nápevy a najmä kvinttonálna a kvintakordálna melodika. Popri recitatívnosti sa často uplatňuje dvojdobý, ale tiež trojdobý a tanečný rytmus. Na formovaní a existencii kolied mali podiel aj betlehemské hry. V širšom význame sa termínom koleda označuje aj vianočná obchôdzka, riekanka, vinš, hra alebo dar, odovzdávaný pri koledovaní. Ako koleda sa označoval aj palicový tanec.
  Autor popisuEva Krekovičová
  LiteratúraKrekovičová, E.: Slovenské koledy. Od Štedrého večera do Troch kráľov. Bratislava 1992. Urbancová, H.: Mariánske legendy v ľudovom speve. Bratislava 2007.
  Zdroj dátTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/koleda
  Pozri tiež koledovanie
  kancionál
  Odkazy (6) - Heslá encyklopédie
  (141) - Digitálne objekty

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.