Počet záznamov: 1  

Pridať záložky   fašiangové tance

 1. Popisskupina tancov, ktoré sú významovo späté s fašiangovými obchôdzkami a zábavami v závere fašiangového obdobia. Podľa funkčnej viazanosti rozlišujeme fašiangové tance obradové, ďalej neobradové s pevnou väzbou na fašiangy a tance bez špecifickej väzby k fašiangom. Patria sem: 1. tance na úrodu (pre konope, na ľan), v ktorých výskoky tancujúcich, zdvíhanie a vyhadzovanie tanečníc do výšky mali privodiť želanú úrodu. Vyskytovali sa na pomedzí západného a stredného Slovenska; 2. tance s klátikom: fašiangovníci priviazali tanečnici klátik na nohu alebo zavesili okolo krku a následne tancovali bežné párové krútivé tance (západné Slovensko); 3. tance s ražňami: pohybovo jednoduché mládenecké tance, v ktorých tanečníci krúžia, poskakujú okolo ražňa zapichnutého do povaly, podlahy, alebo držiac ražne sa krútia a tlčú nimi o zem (južná časť stredného Slovenska); 4. reťazové palicové tance; 5. obručový debnársky tanec; 6. verbunkový tanec Turkov, ktorý má formu tanečného dialógu veliteľa a Turkov (Šaštín a okolie); 7. tance maškár: spontánne tanečné improvizácie alebo adaptácie párových tancov. Stabilnejšiu formu majú skupinové tance maškár (napr. Herivašci v Štefanove); 8. tance prenesené k fašiangovej tradícii: rozličné tance, tanečné hry a ceremoniály zväčša staršieho pôvodu, ktoré boli všeobecne rozšírené, ale v procese zanikania sa pričlenili k fašiangom. Takými sú napríklad zástupový napodobovací káčerový tanec, zbojnícky tanec, šatkovec, lopatkový tanec, Adamica a iné. Popri týchto fašiangových tancoch sa dnes tancujú i nešpecifikované ľudové tance (párové krútivé, polky a valčíky), ktoré suplujú zanikajúce fašiangové tance.
  Autor popisuDana Kľučárová
  LiteratúraDúžek, S.: Ľudové tance vo fašiangových obyčajoch na Slovensku. In: Musicologica Slovaca, Ľudové, hudobné a tanečné zvykoslovie. Bratislava 1989, . 173 a nasl. Dúžek, S.: Premeny fašiangových tancov a obyčají na Slovensku. In: Ethnomusicologicum 2, 1995, 99-110.
  Zdroj dátTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/fasiangove-tance
  Pozri tiež obchôdzky
  debnársky tanec
  krútivé tance
  palicové tance
  fašiangy
  Odkazy (1) - t150a
  (8) - Heslá encyklopédie
  (34) - Digitálne objekty

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.