Počet záznamov: 1  

Pridať záložky   sedliacka

 1. Popis(sedliacka polka, sellácka, sedliacka na kúby, kúbová, vyhadzovaný, slovenská, vrtená, frišká) párový krútivý tanec starého štýlu, charakteristický najmä pre trenčiansku tanečnú oblasť. Lokálne názvy tanca boli odvodené od prostredia, v ktorom sa tancoval, alebo od dominantného tanečného motívu. Choreografická stránka tanca v jednotlivých regiónoch pôvodne pozostávala z častí: predspev tanečníka a privolanie partnerky, vrtenie dievky a cifrovanie mládenca, krútenie páru a na záver príznačný motív, ktorý sa viackrát, obyčajne do tretice, opakoval. Bolo to „vyhadzovanie“ partnerky na kúby – zdvihnutie a posadenie alebo dokľaknutie tanečnice na nastavené stehno alebo bederný kĺb, ale aj na plece tanečníka, po ktorom nasledovalo unikanie, menenie sa a prekáranie partnerov. Dĺžka a zastúpenie jednotlivých častí v tanci sa líšili v závislosti od lokálnych a regionálnych zvyklostí. Hudobný sprievod k tancu pôvodne tvorili sláčikové ľudové hudby. Tancoval sa s predspevom v miernom tempe a následným tanečným prevedením v rýchlom tempe. Prienik dychových hudieb v regióne ovplyvnil priebeh tanca – úvodný predspev sa zmenil na zborový spev alebo úplne zanikol. Viaceré lokálne obmeny sedliackej boli ešte v 1. polovici 20. storočia rozšírené najmä v okolí Trenčína (s príznačným sprievodom dychovej hudby), Myjavy a na moravských Kopaniciach.
  Autor popisuDana Kľučárová
  LiteratúraZálešák, C.: Ľudové tance na Slovensku. Bratislava: Vydavateľstvo Osveta, 1964.
  Zdroj dátTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/sedliacka
  Pozri tiež sláčikové hudby
  krútivé tance
  Odkazy (3) - Heslá encyklopédie
  (16) - Digitálne objekty