Počet záznamov: 1  

Pridať záložky   tanečný folklór

 1. Popistanečné, pohybovo-hudobné prejavy nadväzujúce na folklórne tradície. Zahŕňa predovšetkým tanečné umenie vidieckeho obyvateľstva, ale aj mestského, ktoré bolo obvyklým prostredníkom preberania tancov z iných kultúrnych a etnických prostredí. Okrem hlavných zložiek ľudového tanca (tanečný pohyb, hudba a pieseň) zahŕňa aj zložky vedľajšie (obsahové a výtvarné), ktoré ho spájajú s ďalšími prejavmi ľudovej kultúry (obyčajmi, etiketou, hrami, ľudovým divadlom, odevom). Dotvárajú jeho celkovú synkretickú formu a estetickú podobu. Podľa štrukturálnych a interpretačných znakov, príznačných pre ten-ktorý tanec, rozlišujeme tanečné oblasti, dialekty a štýly, ktoré do istej miery korešpondujú s hudobnými a jazykovými dialektmi a v značnej miere aj s kultúrno-historickým členením Slovenska. Tanečné oblasti tvoria západné, stredné a východné Slovensko s početnými regiónmi a subregiónmi. Pri triedení tancov sa používajú rôzne kritériá. Obvyklé je členenie na: a) ženské tance – chorovody a chorovodné hry, kolesá a ďalšie tance (ženské pendanty mužských alebo párových tancov); b) mužské tance (mládenecké tance, odzemky, verbunky, rozkazovačky); c) párové tance – krútivé tance starého štýlu a nového štýlu, novodobé párové tance (polky, valčíky, mazúrky, sotyše, lendler a iné). V súlade s hudobným vývinom rozlišujeme: a) obradovo-magické tance (chorovody, niektoré svadobné a fašiangové tance); b) tance roľníckej kultúry (kolesá, mládenecké tance, párové krútivé tance; c) pastierske a zbojnícke tance; d) tance novouhorského štýlu a západoeurópskeho typu, ktoré zľudoveli (štvorylka, valčík, strofické tance). V súčasnosti pokračuje unifikácia tanečnej kultúry spojená so zánikom ľudových tancov v prirodzenom prostredí. Významnými nositeľmi a uchovávateľmi v rôznych stupňoch umeleckého spracovania sa stali folklórne kolektívy. Vedeckým výskumom tanečného folklóru, zbieraním, dokumentáciou a odbornou interpretáciou sa zaoberá etnochoreológia.
  Autor popisuDana Kľučárová
  LiteratúraDúžek, S. – Garaj, B.: Slovenské ľudové tance a hudba na sklonku 20. storočia. Bratislava 2001.
  Zdroj dátTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/tanecny-folklor
  Pozri tiež fašiangové tance
  krútivé tance
  mazúrka
  mužské tance
  valčík
  lendler
  ženské tance
  ľudový tanec
  Odkazy (2) - Heslá encyklopédie
  (241) - Digitálne objekty

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.