Počet záznamov: 1  

Pridať záložky   regrút

 1. Popis(povolanec, branec) odvedenec na vojnu. V dedinskom spoločenstve odvod na vojenskú povinnú základnú službu v 1. polovici 20. storočia znamenal významnú spoločenskú udalosť. Nástup na vojenskú službu sa považoval v tomto období za potvrdenie fyzickej vyspelosti a dospelosti mládencov, i keď sa nie vždy zo strany brancov a príbuzných prijímal pozitívne. Odvody sa konali obyčajne v jednom jarnom termíne a týkali sa naraz celých ročníkov mládencov. Skupinu mládencov odprevádzal na odvody (asentírka) starosta obce, prípadne aj ďalší predstavitelia obecnej samosprávy. Po odvode a návrate do obce nasledovala rozlúčková zábava (regrúcka zábava). Tesne pred narukovaním, obyčajne koncom septembra, sa konala rozlúčková zábava a rodinné posedenie. Slávnostného vyprevádzania pri odchode mládencov z obce sa zúčastňovala rodina a ostatná mládež. Sprievodným znakom odvedenca na vojnu bol slávnostný odev, zvýraznený viacerými symbolmi – pierkom a stuhami na klobúku alebo pripnutými vo výške pŕs, ktoré nosili až kým v jesennom období nenarukovali. Spoločenský význam udalosti pri príležitosti odchodu mládencov na vojenskú základnú službu sa zachoval až do jej zrušenia 1. 1. 2006. Regrútska tematika sa odzrkadlila vo viacerých folklórnych žánroch.
  Autor popisuĽubica Herzánová-Voľanská
  LiteratúraBarátová, J.: Od „šurovania” po strihanie metra (život vo vojenskej komunite). In: Slovenský národopis, roč. 54, 2006, č. 1, 29-47. Majling, V.: Už je tu október... Zvyky, obyčaje a piesne s regrútskou tematikou. In: Smer, roč. 38, 1986, č. 233, 12. Podmanický, J. – Dubovický. O.: Život a kultúra našich predkov. Ľudové zvyky. In: Podmanický, J. – Dubovický. O. a kol.: Stará Bystrica a okolie. Bratislava 1998, 279-318. Škovierová, Z.: Život v obci a výročné obyčaje. In: Záhorská Bratislava. Zostavil J. Podolák, Bratislava 1986, 164-181.
  Zdroj dátTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/regrut
  Pozri tiež rukovačka
  pierko
  mládenec
  Odkazy (4) - Heslá encyklopédie
  (12) - Digitálne objekty