[?TX_RESULT_SEARCHBOX]

Výsledky vyhľadávania

 1. Pridať záložky  Sýpka na Bielych Vodách 001-04

  sýpka, murovaná konštrukcia
  Sýpka dvojpriestorová, murovaná, kamenná podmurovka, trámový strop, strecha valbová, krytina slamená. Valená klenba stavbu spevňuje. Interiér sýpky tvorí malá predsieň a skladovací priestor. Sýpka je zapustená do terénu, čím sa zaistila jej trvalá teplota. Pôdorys.
  Sýpka na Bielych Vodách 001-04
 2. Pridať záložky  Sýpka na Bielych Vodách 001-03

  sýpka, murovaná konštrukcia, strecha, slama
  Sýpka dvojpriestorová, murovaná, kamenná podmurovka, trámový strop, strecha valbová, krytina slamená. Valená klenba stavbu spevňuje. Interiér sýpky tvorí malá predsieň a skladovací priestor. Sýpka je zapustená do terénu, čím sa zaistila jej trvalá teplota. Nákres, pozdĺžny rez.
  Sýpka na Bielych Vodách 001-03
 3. Pridať záložky  Sýpka na Bielych Vodách 001-02

  sýpka, murovaná konštrukcia, strecha, slama
  Sýpka dvojpriestorová, murovaná, kamenná podmurovka, trámový strop, strecha valbová, krytina slamená. Valená klenba stavbu spevňuje. Interiér sýpky tvorí malá predsieň a skladovací priestor. Sýpka je zapustená do terénu, čím sa zaistila jej trvalá teplota. Nákres, bočný pohľad.
  Sýpka na Bielych Vodách 001-02
 4. Pridať záložky  Sýpka na Bielych Vodách 001-01

  sýpka, murovaná konštrukcia, strecha, slama
  Sýpka dvojpriestorová, murovaná, kamenná podmurovka, trámový strop, strecha valbová, krytina slamená. Valená klenba stavbu spevňuje. Interiér sýpky tvorí malá predsieň a skladovací priestor. Sýpka je zapustená do terénu, čím sa zaistila jej trvalá teplota. Nákres, čelný pohľad.
  Sýpka na Bielych Vodách 001-01
 5. Pridať záložky  Obytný dom v Liptovskej Lúžnej 001-04

  pôdorys domu, zrubová konštrukcia, pec
  Obytný dom č. 206 trojpriestorový, zrubový, kamenná podmurovka, strecha valbová, krytina šindľová. Strechu domu podopierajú drevené podpery. V priečelí je len jedno asymetricky osadené okno. V zadnej časti domu je umiestnený hospodársky objekt, pravdepodobne dreváreň s priestorom na uskladnenie slamy. Pôdorys.
  Obytný dom v Liptovskej Lúžnej 001-04
 6. Pridať záložky  Obytný dom v Liptovskej Lúžnej 001-03

  zrubová konštrukcia, strecha, pec
  Obytný dom č. 206 trojpriestorový, zrubový, kamenná podmurovka, strecha valbová, krytina šindľová. Strechu domu podopierajú drevené podpery. V priečelí je len jedno asymetricky osadené okno. V zadnej časti domu je umiestnený hospodársky objekt, pravdepodobne dreváreň s priestorom na uskladnenie slamy. Nákres, pozdĺžny rez.
  Obytný dom v Liptovskej Lúžnej 001-03
 7. Pridať záložky  Obytný dom v Liptovskej Lúžnej 001-02

  zrubová konštrukcia, strecha, šindeľ
  Obytný dom č. 206 trojpriestorový, zrubový, kamenná podmurovka, strecha valbová, krytina šindľová. Strechu domu podopierajú drevené podpery. V priečelí je len jedno asymetricky osadené okno. V zadnej časti domu je umiestnený hospodársky objekt, pravdepodobne dreváreň s priestorom na uskladnenie slamy. Nákres, bočný pohľad.
  Obytný dom v Liptovskej Lúžnej 001-02
 8. Pridať záložky  Obytný dom v Liptovskej Lúžnej 001-01

  zrubová konštrukcia, strecha, šindeľ
  Obytný dom č. 206 trojpriestorový, zrubový, kamenná podmurovka, strecha valbová, krytina šindľová. Strechu domu podopierajú drevené podpery. V priečelí je len jedno asymetricky osadené okno. V zadnej časti domu je umiestnený hospodársky objekt, pravdepodobne dreváreň s priestorom na uskladnenie slamy. Nákres, čelný pohľad.
  Obytný dom v Liptovskej Lúžnej 001-01
 9. Pridať záložky  Usadlosť v Liptovskej Lúžnej 001-01

  zrubová konštrukcia, strecha, štít, šindeľ, plot, hospodárske stavby
  Obytný dom č. 420 trojpriestorový, zrubový, strecha sedlová s presahom, doskový štít s malým vetracím otvorom, podlomenicou, kužeľovitou strieškou (bubníkom) a stĺpikom (hálka), krytina šindľová. Okná domu sú lemované tvarovanými šambránami. Bezprostredne za domom je postavený dvojpriestorový obytný dom. Hospodárska časť vľavo (pravdepodobne maštaľ) je rovnako zrubová, jej strecha je sedlová s malým štítom, krytina šindľová. Usadlosť je ohraničená latkovým a žŕdkovým plotom.
  Usadlosť v Liptovskej Lúžnej 001-01
 10. Pridať záložky  Senníky v Liptovskej Lúžnej 001-01

  senník, zrubová konštrukcia, strecha, štít, šindeľ
  Senníky na lúkach zrubové, strechy sedlové, štíty väčšinou s podlomenicou, krytina šindľová. Seno sa sušilo v lete, ukladalo sa do senníkov a v zime sa do obytných domov zvážalo na saniach.
  Senníky v Liptovskej Lúžnej 001-01