Moje záložky

Pridaných záložiek: 1    
  1. Z mojich záložiek  Okolo Podraďia kapusťičku saďia

    ľudová pieseň, spevák, fašiangy
    Tanečná ľudová pieseň so žartovnými motívmi. Zvykla sa spievať na fašiangoch. Spievajú dve ženy bez hudobného sprievodu.