Moje záložky

Pridaných záložiek: 1    
  1. Z mojich záložiek  Fašiangi, Fašiangi, fašiangové časi

    ľudová pieseň, spevák, fašiangové obchôdzky, fašiangy
    Tanečná ľudová pieseň. Zvykla sa spievať na fašiangoch. Spievajú dve ženy bez hudobného sprievodu.