Moje záložky

Pridaných záložiek: 1

   
  1.  Z mojich záložiek  Kršťeňia, kršťeňia

    ľudová pieseň, krstinové piesne
    Žartovná ľudová pieseň, ktorá sa spievala na krstinách. Spieva skupina mužov a žien bez hudobného sprievodu. Prvé dve slohy sú spievané, z tretej je text odrecitovaný.