Moje záložky

Pridaných záložiek: 1    
  1. Z mojich záložiek  Obytný dom v Čičmanoch 002-01

    poschodový dom, zrubová konštrukcia, strecha, šindeľ, maľba stien domu
    Obytný dom č. 149 trojpriestorový, zrubový, sčasti omazaný a obielený vápnom, strecha sedlová s dymníkom, štít s podlomenicou, krytina šindľová. Neomazané miesta zrubu sú maľované abstraktnými ornamentmi. Z bočnej strany domu sa vstupuje do pitvora s čiernou kuchyňou, na ľavej strane sa nachádza izba, na pravej studená komora. V podkroví je umiestnená obytná komora. Nákres, bočný pohľad.
    Obytný dom v Čičmanoch 002-01