Moje záložky

Pridaných záložiek: 1    
  1. Z mojich záložiek  Počkajte, panenki, tri mjesíce 002-01

    ľudová pieseň, hudobný folklór, vojenské a regrútske piesne, ľúbostné piesne, muzika, cimbalová hudba, spevák
    Ľudová pieseň s regrútskou a ľúbostnou tematikou. Mužský sólový spev so sprievodom ľudovej hudby.