Moje záložky

Pridaných záložiek: 1    
  1. Z mojich záložiek  Noví rok beží

    ľudová pieseň, hudobný folklór, koleda, muzika, sláčikové hudby
    Vianočná koleda. Spieva skupina mužov a žien so sprievodom ľudovej hudby.