Moje záložky

Pridaných záložiek: 1    
  1. Z mojich záložiek  Hrmelo, pršalo, velmo hromi bili

    ľudová pieseň, ľúbostné piesne, spevák
    Ľudová pieseň s ľúbostnou tematikou a motívom odmietnutej frahejrky. Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu.