Moje záložky

Pridaných záložiek: 1    
  1. Z mojich záložiek  Čepiec z Čataja 002-01

    čepiec, predkreslená výšivka, výšivka plochým stehom, výšivka kovovou niťou, rastlinná ornamentika
    Zadná časť čepca je zdobená predkreslenými nahusto ukladanými rastlinnými ornamentmi podkladanej výšivky (výšivky cez kartón), ktoré sú vyšívané striebornou niťou. Vnútro ornamentov je vyplnené výšivkou plným plochým stehom. Pre zvýraznenie celej výšivky sú plôšky okolo ornamentov zaplnené žltou plochou výšivkou.
    Čepiec z Čataja 002-01