Moje záložky

Pridaných záložiek: 1    
  1. Z mojich záložiek  Pastieri zo Strelníkov 005-01

    pastier oviec, baranica
    Traja valasi stojaci pred kolibou. Zľava Ondrej Liso v čiernej baranici, Ondrej Majer Škrváň a neznámy valach s formou na oštiepok v ruke.
    Pastieri zo Strelníkov 005-01