Moje záložky

Pridaných záložiek: 1    
  1. Z mojich záložiek  Fašangi sa kráťia

    ľudová pieseň, spevák, fašiangy, fašiangové obchôdzky
    Ľudová pieseň, ktorá sa spievala počas obchôdzok na záver fašiangového obdobia. Ženský skupinový spev bez hudobného sprievodu.