[?TX_RESULT_SEARCHBOX]

Výsledky vyhľadávania

 1. Pridať záložky  Betlehemci z Lomu nad Rimavicou 001-02

  betlehemská hra, betlehem, obchôdzky
  Skupina koledníkov z Lomu nad Rimavicou pri betlehemských obchôdzkach v rámci prvého ročníka Dní kolied kresťanov Slovenska v Chrenovci - Brusne. Zľava stoja Jozef Beňuš, Pavol Úradník a Marián Svitek ako traja betlehemci. Pod nimi Jozef Turoň v maske Kuba a Pavol Chovanec ako anjel s betlehemom.
  Betlehemci z Lomu nad Rimavicou 001-02
 2. Pridať záložky  Betlehemci z Lomu nad Rimavicou 001-01

  betlehemská hra, betlehem, obchôdzky
  Skupina koledníkov z Lomu nad Rimavicou pri betlehemských obchôdzkach v rámci prvého ročníka Dní kolied kresťanov Slovenska v Chrenovci - Brusne. Zľava Marián Svitek, Pavol Úradník a Jozef Beňuš ako traja betlehemci. Štvrtý Pavol Chovanec ako anjel s betlehemom. V pozadí v čiernom odeve Ľudovít Kubiš.
  Betlehemci z Lomu nad Rimavicou 001-01
 3. Pridať záložky  Chodenie s Betlehemom 001-03

  betlehem, betlehemská hra, vianočné hry, obchôdzky
  Texty z betlehemskej hry ako si ich pamätal Juraj Kubinec. Pieseň o Kubovi.
 4. Pridať záložky  Chodenie s Betlehemom 001-02

  betlehem, betlehemská hra, vianočné hry, obchôdzky
  Texty z betlehemskej hry ako si ich pamätal Juraj Kubinec.
 5. Pridať záložky  Fašiangová obchôdzka v Borskom Mikuláši 006-01

  fašiangové obchôdzky, fašiangové tance, fašiangy, sviatočný odev, mládenecký odev, pierko
  Skupina "šablárov", mládencov pri tanci "šable"pred kostolom svätého Mikuláša v Borskom Mikuláši. Pri "šablároch vidieť viacero "suaninárov". Vpravo stojí dychová hudba.
  Fašiangová obchôdzka v Borskom Mikuláši 006-01
 6. Pridať záložky  Fašiangová obchôdzka v Borskom Mikuláši 005-01

  fašiangové obchôdzky, fašiangové tance, fašiangy, sviatočný odev, mládenecký odev, pierko
  Skupina "šablárov", mládencov pri tanci "šable" na dvore rodinného domu. Mládenecký richtár stojí pri schodoch a velí "šablárom". "Šablári" sú oblečení vo sviatočnom odeve a tancujú s kovovými šablami. Domáca pani stojí pri vstupných dverách s pohostením v ruke.
  Fašiangová obchôdzka v Borskom Mikuláši 005-01
 7. Pridať záložky  Fašiangová obchôdzka v Borskom Petri

  fašiangové obchôdzky, fašiangové tance, fašiangy, sviatočný odev, mládenecký odev, pierko
  Skupina "šablárov", mládencov pri tanci "šable". Vľavo stojí mládenecký richtár, ktorý velí "šablárom", v strede je tancujúci "suaninár", za mládencami muzikanti a prizerajúci sa diváci. V pozadí obytné domy.
  Fašiangová obchôdzka v Borskom Petri
 8. Pridať záložky  Fašiangová obchôdzka v Borskom Mikuláši 004-01

  fašiangové obchôdzky, fašiangy, mužský odev, pierko
  Skupina "šablárov", mládencov na farskom dvore v Borskom Mikuláši. Nastúpení v dvojrade, za nimi muzikanti. "Šablári" sú oblečení v konopných nohaviciach a košeliach, na klobúkoch majú osadené dlhé perá ("kosírki") s dĺžkou až 75 cm, na nohách majú čižmy. Perá sa vyrábali z obieleného prútu, na ktorý sa nakrúcalo už párané biele perie. Na takto pripravený základ sa priviazali farebné papierové stuhy. Prípravu "kosírkov" mali na starosti dievčatá.
  Fašiangová obchôdzka v Borskom Mikuláši 004-01
 9. Pridať záložky  Radostná novina

  ľudová pieseň, hudobný folklór, Štedrý večer, Vianoce, obchôdzky, koleda
  Vianočná koleda s tematikou oslavy narodenia Ježiška v maštali a žartovnými motívmi. Zvykli ju spievať malé deti na Štedrý večer ("Vešar viľijovi"), bola súčasťou vianočných obchôdzok. Spieva skupina štyroch žien bez hudobného sprievodu.
 10. Pridať záložky  Preďivná novina

  ľudová pieseň, hudobný folklór, Štedrý večer, Vianoce, obchôdzky, koleda
  Vianočná koleda s tematikou narodenia Ježiška v maštali. Zvykli ju spievať mládenci a dievčatá na Štedrý večer ("Vešar viľijovi"), bola súčasťou vianočných obchôdzok. Spieva skupina štyroch žien bez hudobného sprievodu.