Výsledky vyhľadávania

 1. Usadlosť v Oravskej Polhore

   Pridať záložky  Usadlosť v Oravskej Polhore

  zrubová konštrukcia, strecha, šindeľ, plot
  Roľnícka usadlosť. Dom zrubový, na kamennej podmurovke, strecha valbová, krytina šindľová. Za obytnou časťou nasledujú hospodárske budovy - stodola a maštaľ. Celá usadlosť je ohraničená plotom z drevených brvien.

 2. Obytný dom v Oravskej Polhore 002-01

   Pridať záložky  Obytný dom v Oravskej Polhore 002-01

  zrubová konštrukcia, strecha, šindeľ, plot
  Dom bohatšieho gazdu, alebo drobného zemana. Jedná sa o trojpriestorový rozľahlejší dom. Zrubová konštrtukcia, strecha valbová s vysunutým priezorníkom, krytina šindľová. Na štítovej strane domu sa nachádzajú tri menšie dvojkrídlové okná. Pozemok okolo domu je ohraničený latkovým plotom.

 3. Obytný dom v Oravskej Polhore 001-01

   Pridať záložky  Obytný dom v Oravskej Polhore 001-01

  zrubová konštrukcia, strecha, šindeľ, plot
  Nízka kamenná podmurovka, zrubová konštrukcia zateplená machom, v priečelí jedno malé okno. Strecha polovalbová, štít doskový s podlomenicou a vetracími okienkami – výzorníkmi. V prednej časti domu je predzáhradka ohraničená dreveným latkovým plotom. Zaujímavosťou je severná strana, ktorá je zateplená technikou obitia steny šindľom.

 4. Obytný dom v Párnici

   Pridať záložky  Obytný dom v Párnici

  zrubová konštrukcia, strecha, šindeľ, plot
  Trojpriestorový obytný dom s murovanou kamennou podstienkou, bielený vápnom, zateplený machom, čiastočne podpivničený, dlážka z udupanej hliny. Strecha sedlová, doskový štít s podlomenicou, krytina šindľová, na štíte okrasná hálka, v streche vetracie okná. Na priečelí v dolnej časti domu je vstup do malej pivnice. Pred domom plot z drevených latiek. Zaujímavosťou sú tri kusy okien v priečelí. Pohľad spredu.

 5. Obytný dom v Trstíne

   Pridať záložky  Obytný dom v Trstíne

  murovaná konštrukcia, strecha, slama, plot
  Dom prízemný, pravdepodobne hlinený, priečna orientácia, dvojosový, strecha valbová, krytina slamená na rohoch ukladaná stupňovito. Po stranách doskový plot s bráničkou.

 6. Obytné domy a zvonica v Rakši

   Pridať záložky  Obytné domy a zvonica v Rakši

  murovaná konštrukcia, strecha, šindeľ, plot
  Dva domy a zvonica, všetky murované, domy prízemné, priečna orientácia, dvojosové so šindľovou krytinou, prvý dom s valbovou strechou, druhý so sedlovou strechou, doskovým štítom, podlomenicou a kuklou. Zvonica poschodová, voľná orientácia, na poschodí okno, strecha cibuľovitá. Vpredu latkový plot s bráničkou.

 7. Obytný dom v Hruštíne

   Pridať záložky  Obytný dom v Hruštíne

  zrubová konštrukcia, strecha, šindeľ, brána, plot
  Dom prízemný zrubový, vstup do dvora drevenou bránou, strecha sedlová, štít s podlomenicou a kuklou, krytina šindľová, na čelnej strane predzáhradka s latkovým plotom.

 8. Obytný dom v Starých Horách 003-01

   Pridať záložky  Obytný dom v Starých Horách 003-01

  zrubová konštrukcia, strecha, šindeľ, plot
  Dom prízemný, zrubový, s voľnou orientáciou pozdĺž cesty, na kratšej strane dvojosový, strecha sedlová s vikierom, doskový štít s vysokou podlomenicou a kuklou, krytina šindľová. Vpredu latkový plot.

 9. Obytné domy v Bodíkoch

   Pridať záložky  Obytné domy v Bodíkoch

  murovaná konštrukcia, strecha, krytina, plot
  Obytné domy, prízemné, pravdepodobne hlinené, priečna orientácia, dvojosové a jeden jednoosový, štíty plné a jeden doskový, vpredu barokizovaný, doskové ploty, strechy sedlové, trstinová krytina.

 10. Hospodárska stavba v Bodíkoch

   Pridať záložky  Hospodárska stavba v Bodíkoch

  murovaná konštrukcia, strecha, krytina, plot
  Stavba prízemná, pravdepodobne hlinená, priečna orientácia, bez otvorov na uličnej strane, strecha sedlová, trstinová krytina, plot vypletaný z prútia. Bočný pohľad.