[?TX_RESULT_SEARCHBOX]

Výsledky vyhľadávania

 1. Pridať záložky  Obytné domy v Štrbe 002-01

  remeselnícky dom, zrubová konštrukcia, strecha, štít, šindeľ, prejazd
  Obytné domy č. 26 a 25 zrubové, naľavo omazaný, napravo odoskovaný, kamenná podmurovka, strechy sedlové, doskové štíty s podlomenicou, krytina šindľová. Do domov sa vchádza cez krytý prejazd dufart, ktorý slúži na pracovné a obchodné účely. Pravdepodobne ide o domy garbiarov. Pohľad z ulice.
  Obytné domy v Štrbe 002-01
 2. Pridať záložky  Obytný dom vo Valči 001-01

  remeselnícky dom, poschodový dom, murovaná konštrukcia, strecha, štít, brána, plot
  Remeselnícky obytný dom bohatého olejkára. Dom je murovaný, omietnutý a obielený, kamenná podmurovka, strecha sedlová, štít s plastickými ornamentmi znázorňujúcimi ginko. Prízemie domu je obytné, na poschodí je umiestnená dielňa, v podkroví sušiareň byliniek. Priečelie domu je zdobené plastickými lizénami, ktoré vychádzajú z klasicizmu. Dvor je od ulice oddelený masívnou bránou s bráničkou a latkovým plotom. Pohľad z ulice.
  Obytný dom vo Valči 001-01
 3. Pridať záložky  Obytný dom v Hornom Jasene 001-01

  remeselnícky dom, poschodový dom, zrubová konštrukcia, strecha, štít, šindeľ
  Remeselnícky obytný dom č. 41, zrubový, kamenná podmurovka, podpivničený, strecha sedlová, doskový štít s výzorníkom v tvare srdca, podlomenicou a kužeľovitou strieškou (bubníkom), krytina šindľová. Pivnica je klenutá valenou klenbou. Na prízemí sú umiestnené obytné priestory s pecou a pracovné priestory, na poschodí izby určené výhradne na spanie. Súčasťou domu je pavlač na poschodí so žŕdkou určenou na sušenie kožušín. Dom patril rodine kožušníka. Nákres, priečny rez a čelný pohľad.
  Obytný dom v Hornom Jasene 001-01
 4. Pridať záložky  Obytný dom vo Švedlári 003-04

  remeselnícky dom, zrubová konštrukcia, murovaná konštrukcia, pôdorys domu
  Remeselnícky obytný dom č. 291, ktorý patrí rodine garbiara. Dom viacpriestorový, zrubový s murovanou časťou, kamenná podmurovka, podpivničený, obytná časť domu je okožovaná a obielená, strecha sedlová s vikierom na uskladnenie sena a krmiva, doskový štít s výzorníkom, podlomenicou a kužeľovitou strieškou (bubníkom), krytina šindľová. Do domu sa vstupuje cez dufart, krytý priestor za bránou, ktorý slúži na pracovné a obchodné účely. V dufarte je umiestnená pec a schody do podkrovia. V dome sú obytné iba dve izby. Pôdorys.
  Obytný dom vo Švedlári 003-04
 5. Pridať záložky  Obytný dom vo Švedlári 003-03

  remeselnícky dom, zrubová konštrukcia, murovaná konštrukcia, strecha, šindeľ, prejazd
  Remeselnícky obytný dom č. 291, ktorý patrí rodine garbiara. Dom viacpriestorový, zrubový s murovanou časťou, kamenná podmurovka, podpivničený, obytná časť domu je okožovaná a obielená, strecha sedlová s vikierom na uskladnenie sena a krmiva, doskový štít s výzorníkom, podlomenicou a kužeľovitou strieškou (bubníkom), krytina šindľová. Do domu sa vstupuje cez dufart, krytý priestor za bránou, ktorý slúži na pracovné a obchodné účely. V dufarte je umiestnená pec a schody do podkrovia. V dome sú obytné iba dve izby. Nákres, pozdĺžny rez.
  Obytný dom vo Švedlári 003-03
 6. Pridať záložky  Obytný dom vo Švedlári 003-02

  remeselnícky dom, zrubová konštrukcia, murovaná konštrukcia, strecha, prejazd
  Remeselnícky obytný dom č. 291, ktorý patrí rodine garbiara. Dom viacpriestorový, zrubový s murovanou časťou, kamenná podmurovka, podpivničený, obytná časť domu je okožovaná a obielená, strecha sedlová s vikierom na uskladnenie sena a krmiva, doskový štít s výzorníkom, podlomenicou a kužeľovitou strieškou (bubníkom), krytina šindľová. Do domu sa vstupuje cez dufart, krytý priestor za bránou, ktorý slúži na pracovné a obchodné účely. V dufarte je umiestnená pec a schody do podkrovia. V dome sú obytné iba dve izby. Nákres, priečny rez.
  Obytný dom vo Švedlári 003-02
 7. Pridať záložky  Obytný dom vo Švedlári 003-01

  remeselnícky dom, zrubová konštrukcia, murovaná konštrukcia, strecha, štít, šindeľ, prejazd
  Remeselnícky obytný dom č. 291, ktorý patrí rodine garbiara. Dom viacpriestorový, zrubový s murovanou časťou, kamenná podmurovka, podpivničený, obytná časť domu je okožovaná a obielená, strecha sedlová s vikierom na uskladnenie sena a krmiva, doskový štít s výzorníkom, podlomenicou a kužeľovitou strieškou (bubníkom), krytina šindľová. Do domu sa vstupuje cez dufart, krytý priestor za bránou, ktorý slúži na pracovné a obchodné účely. V dufarte je umiestnená pec a schody do podkrovia. V dome sú obytné iba dve izby. Nákres, čelný pohľad.
  Obytný dom vo Švedlári 003-01
 8. Pridať záložky  Obytné domy v Spišskej Belej 001-01

  remeselnícky dom, rámová konštrukcia, murovaná konštrukcia, strecha, štít, šindeľ, prejazd
  Radová zástavba garbiarskych domov č. 3-6. Domy sú viacpriestorové, murované, postavené nemeckou technikou, ktorá spočíva v rámovej konštrukcii, omazané, obielené, kamenná podmurovka, strechy sedlové s presahom, doskové štíty s výzorníkmi, podlomenicou (v niektorých prípadoch s dvojitou podlomenicou), kužeľovitou strieškou (bubníkom) a stĺpikom (hálkou), krytina šindľová. Domy majú spojené úžľabia tak, aby voda tiekla na ulicu, nie na podstienok. Do domov sa vstupuje cez krytý prejazd dufart umiestnený za bránou s bráničkou. Dufart sa využíva ako pracovný a obchodný priestor. Podkrovie domov slúži ako priestor na sušenie kože. Pohľad z ulice.
  Obytné domy v Spišskej Belej 001-01
 9. Pridať záložky  Obytný dom v Dobšinej 003-01

  remeselnícky dom, zrubová konštrukcia, strecha, šindeľ, plot
  Remeselnícky obytný dom zrubový, vápnom bielený, vysoko podpivničený, kamenná podmurovka, strecha sedlová, menší štít s podlomenicou, hálkou a bubníkom, krytina šindľová. Dom patril rodine garbiara. Podkrovný priestor slúžil na pracovné účely, využíval sa aj na sušenie kože. Dvor je od ulice oddelený latkovým plotom. Pohľad z ulice.
  Obytný dom v Dobšinej 003-01
 10. Pridať záložky  Obytný dom vo Švedlári 002-01

  remeselnícky dom, zrubová konštrukcia, strecha, šindeľ, prejazd, brána, predzáhradka, plot
  Obytný remeselnícky dom č. 376, zrubový a okožovaný, strecha sedlová, doskový štít s podlomenicou, hálkou a bubníkom, krytina šindľová. Dom patril rodine garbiara, priestory povaly slúžili na sušenie kože. Strecha je ukončená okrasným zúbkovaním. Súčasťou domu je dufart, krytý vjazd do dvora za vysokou drevenou bránou pre človeka aj pre povozy. Pred domom predzáhradka ohraničená latkovým plotom. Pohľad z ulice.
  Obytný dom vo Švedlári 002-01