[?TX_RESULT_SEARCHBOX]

Výsledky vyhľadávania

 1. Pridať záložky  Dalmácija, Dalmácija

  ľudová pieseň, hudobný folklór, ľudová pieseň, vojenské a regrútske piesne, muzika, cimbalová hudba, spevák
  Ľudová pieseň s regrútskou tematikou. Mužský sólový spev so sprievodom ľudovej hudby.
 2. Pridať záložky  Širokí potoček

  ľudová pieseň, ľúbostné piesne, hudobný folklór, muzika, cimbalová hudba, spevák
  Mládenecká ľúbostná ľudová pieseň s ľúbostnou tematikou. Mužský sólový spev so sprievodom ľudovej hudby.
 3. Pridať záložky  Ti velické zvoni

  ľudová pieseň, ľúbostné piesne, hudobný folklór, muzika, cimbalová hudba, spevák
  Ľúbostná ľudová pieseň s tematikou nešťastnej lásky. Mužský sólový spev so sprievodom ľudovej hudby.
 4. Pridať záložky  Ej, pri tej Ňitre, pri dvore

  ľudová pieseň, hudobný folklór, ľúbostné piesne, muzika, cimbalová hudba, spevák
  Mládenecká ľudová pieseň s ľúbostnou tematikou. Mužský sólový spev so sprievodom ľudovej hudby.
 5. Pridať záložky  Počkajte, panenki, tri mjesíce 002-01

  ľudová pieseň, hudobný folklór, vojenské a regrútske piesne, ľúbostné piesne, muzika, cimbalová hudba, spevák
  Ľudová pieseň s regrútskou a ľúbostnou tematikou. Mužský sólový spev so sprievodom ľudovej hudby.
 6. Pridať záložky  Neňi lepší jak v neďelu

  ľudová pieseň, hudobný folklór, ľudová pieseň, muzika, cimbalová hudba, spevák
  Mládenecká ľudová pieseň s tematikou nešťastnej lásky. Mužský sólový spev so sprievodom ľudovej hudby.
 7. Pridať záložky  Kovalané, Kovalané

  ľudová pieseň, hudobný folklór, spevák
  Ľudová pieseň s tematikou ohovárania susednej obce. Mužský sólový spev bez hudobného sprievodu.
 8. Pridať záložky  Ožeňil sa Haťapaťa

  ľudová pieseň, hudobný folklór, spevák
  Žartovná ľudová pieseň. Mužský sólový spev bez hudobného sprievodu.
 9. Pridať záložky  Ve Skalici na rohu

  ľudová pieseň, hudobný folklór, ľúbostné piesne, spevák
  Žartovná ľudová pieseň s ľúbostnou tematikou. Mužský sólový spev bez hudobného sprievodu.
 10. Pridať záložky  Tí skalickí purkmistre

  ľudová pieseň, hudobný folklór, vojenské a regrútske piesne, spevák
  Ľudová pieseň s regrútskou tematikou. Mužský sólový spev bez hudobného sprievodu.