Výsledky vyhľadávania

 1.  Pridať záložky  Lietala tá lastovička, lietala

  ľudová pieseň, ľúbostné piesne, viachlas
  Dievocká ľudová pieseň. Duo ženský spev bez hudobného sprievodu.

 2.  Pridať záložky  Sobota večer je

  ľudová pieseň, ľúbostné piesne, viachlas
  Dievocká ľudová pieseň. Duo ženský spev bez hudobného sprievodu.

 3.  Pridať záložky  Dzievčence petrovské

  ľudová pieseň, ľúbostné piesne, viachlas
  Dievocká ľudová pieseň. Duo ženský spev bez hudobného sprievodu.

 4.  Pridať záložky  Stracila som lásku

  ľudová pieseň, ľúbostné piesne, viachlas
  Ľudová pieseň s ľúbostnou tematikou. Duo ženský spev bez hudobného sprievodu.

 5.  Pridať záložky  Vichodzí, vichodzí ponat koscel hviezda

  ľudová pieseň, ľúbostné piesne, viachlas
  Ľudová pieseň s ľúbostnou tematikou. Spieva skupina žien bez hudobného sprievodu. Predspevuje Paulína Frolová.

 6.  Pridať záložky  Viem ja jeden bieli dom

  ľudová pieseň, ľúbostné piesne, viachlas
  Ľudová pieseň s ľúbostnou tematikou. Spieva skupina žien a Rudolf Hrtánek bez hudobného sprievodu. Predspevuje Paulína Frolová.

 7.  Pridať záložky  Hora, hora olešná

  ľudová pieseň, viachlas
  Ľudová pieseň. Spieva skupina žien a mužov z Petrovíc bez hudobného sprievodu.

 8.  Pridať záložky  Hej, ani som ňeišol, len ma voda ňiesla

  ľudová pieseň, ľúbostné piesne, viachlas
  Ľudová pieseň s ľúbostnou tematikou. Spieva skupina žien a mužov z Petrovíc bez hudobného sprievodu. Predspevuje Paulína Frolová.

 9.  Pridať záložky  Ej, hora, hora, lúčina

  ľudová pieseň, ľúbostné piesne, viachlas
  Ľudová pieseň s ľúbostnou tematikou. Spieva skupina žien a mužov z Petrovíc bez hudobného sprievodu.

 10.  Pridať záložky  Čieže je to jaré žitko pod horami

  ľudová pieseň, žatevné piesne, viachlas
  Ľudová pieseň so žatevnou tematikou. Spieva skupina žien a mužov z Petrovíc bez hudobného sprievodu.