Počet záznamov: 1  

Pridať záložky   ľudová pieseň

 1. PopisFolklórny hudobno-slovesný prejav. Folklórne piesne sú väčšinou anonymného pôvodu, dlhší čas sa rozširujú ústne a majú jednoduchú štruktúru. Prenášajú sa z generácie na generáciu a podliehajú variačnému procesu. Vzájomne sa krížili aj s piesňami umelými a takto prenikali do piesňového folklóru nové princípy hudobného myslenia. Z hľadiska funkcie rozlišujeme: a) piesne s pevnou funkčnou väzbou na spevnú príležitosť, prostredie a nositeľa; b) piesne funkčne neviazané, spievané „hocikedy“. Slovenské folklórne piesne sa priečia jednotnej klasifikácii. V praxi sa triedia podľa rôznych kritérií, napr. podľa: a) funkcie: obradové viazané k medzníkom životného cyklu človeka (krstinové, svadobné, pohrebné plače); kalendárne obradové (koledy, fašiangové, letné turíčne, jánske, dožinkové); spievané pri práci v prírode (žatevné, trávnice, pastierske, kosecké); tanečné; pri detských hrách; pri rôznych spoločenských príležitostiach; b) podľa tematiky textov: svetské a duchovné; c) podľa žánrov: homogénnejšie skupiny, vytvorené na základe konvergencie tematiky, funkcie a výrazových znakov: uspávanky, trávnice, svadobné piesne, koledy, balady a iné; d) spôsobu interpretácie: jednohlasné a viachlasné; e) hudobno-vývinového hľadiska (piesňový štýl). Podľa hlavných činiteľov, predovšetkým tonality, ich členíme na: a) staré piesne (predharmonické); b) prechodná vrstva (modálne); c) nové piesne (harmonické). Základné regionálne hudobné štýly: a) nižšie položené oblasti juhozápadného a juhu stredného Slovenska: výskyt prejavov „roľníckej kultúry“; b) horské oblasti najmä stredného Slovenska s výrazným zastúpením pastierskeho hudobného štýlu; c) Gemer a Spiš ako prechodná oblasť; d) východ: hypotonalita, tanečnosť. Niektoré piesne patria k všeobecne rozšírenému, tzv. celonárodnému piesňovému repertoáru. Od konca 19. storočia sa folklórne piesne začali využívať aj pri organizovaných podujatiach mimo pôvodného prostredia a v pozmenených funkciách (hudobný folklorizmus). Od 70. rokov 20. storočia možno hovoriť tiež o existencii piesní vo forme „revival“, folk a ethno- či worldmusic.
  Autor popisuEva Krekovičová
  LiteratúraKrekovičová, E.: Ľudové piesne. In: Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. Ed. R. Stoličná. Bratislava 2000, 301 – 322.
  Zdroj dátTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/ludova-piesen
  Pozri tiež historické spevy a piesne
  spevák
  spievanie pod oblokmi
  študentské piesne
  svadobné nôty
  trávnice
  ujúkanie
  uspávanky
  viachlas
  vojenské a regrútske piesne
  vyvolávania
  žatevné piesne
  zbojnícke piesne
  svadobné piesne
  sezonárske piesne
  remeselnícke piesne
  balada
  dožinkové piesne
  drotárske piesne
  halekačky
  jánske piesne
  jarmočné piesne
  kancionál
  kosecké piesne
  ľúbostné piesne
  lúčne piesne
  pijanské piesne
  prekáračky
  púťové piesne
  krstinové piesne
  Odkazy (3) - Heslá encyklopédie
  (1000+) - Digitálne objekty

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.