Pomoc

Vyhľadávanie

Vyhľadávanie umožňuje zadať hľadaný termín do vyhľadávacieho poľa a vyhľadať tak záznamy, ktoré zadaný termín obsahujú (vo všetkých poliach, názvoch, autoroch, kľúčových slovách a pod.).

Čo môžete uviesť do termínu?

Formulář - Jednoduché vyhľadávanie

 • jedno slovo sviatočný
 • viac slov, ktoré sa v indexe budú nachádzať súčasne, nezávisle na poradí, napr. odev sviatočný
 • časť slova – pravostranné rozšírenie nahradíte hviezdičkou sviatoč*

Špeciálne znaky v zadanom termíne sa pri vyhľadávaní ignorujú (! @ # $ % ^ & * ( ) - + = [ ] { } \ , . / < > ? ; ' : " | ®). Ak uvediete vo vyhľadávacom termíne špeciálny znak, bude nahradený medzerou, pretože rovnako sú upravené termíny v indexoch. Ak vo vyhľadávacom termíne uvediete niektoré špeciálne znaky, môže vyhľadávanie v určitých prípadoch skončiť chybou.

Je možné pridať viac vyhľadávacích polí a dotazy kombinovať. Tlačidlom + pridáte ďalšie vyhľadávacie pole. Použitie filtrov umožňuje presnejšiu formuláciu dotazu.

Formulář - Jednoduché vyhľadávanie

Ak potrebujete vyhľadávaný dotaz ešte viac upresniť, môžete použiť ďalšie nástroje:

 • Prehľadávané zdroje – digitálne objekty, autority
 • Typ objektu – audio, video, dokumenty, obrázky
 • Obec pôvodu
 • Región pôvodu

Našepkávač

Našepkávač je pomocník, ktorý pri zadávaní dotazu zobrazí pod vyhľadávacím poľom ponuku výrazov podľa počiatočných znakov, ktoré ste už napísali. Môžete tak vyhľadávať dlhšie slová alebo slovné spojenia bez toho, aby ste ich museli celé vypisovať.

Našepkávač


Výsledky vyhľadávania

Na stránke Výsledky vyhľadávania sa zobrazia nájdené záznamy vyhovujúce zadaným vyhľadávacím kritériám.

Ak bolo nájdené väčšie množstvo záznamov, budú záznamy zobrazené na viac stránkach po desiatich záznamoch na každej stránke. Počet nájdených záznamov a prípadný posun stránkovania je v úvode a na konci stránky.

Záznamy sú zobrazené a triedené podľa preddefinovaného nastavenia. Toto nastavenie je možné zmeniť .

Čo ďalej s výsledkami vyhľadávania?

 • zobraziť podrobný zobrazovací formát
 • zobraziť detail záznamu
 • pridať do Mojich záložiek
 • klik na linkovateľné odkazy

Zobrazovacie formáty

Skrátený

Skrátený zobrazovací formát obsahuje stručnú informáciu o dokumente alebo autorovi, predmetovom hesle a pod.

Podrobný

Zobrazovací formát, ktorý obsahuje maximum informácií o objekte (ak vyhľadávate v katalógu „digitálne objekty“) alebo o autorovi, predmetovom hesle, inštitúcii a pod. (ak vyhľadávate v autoritách).


Detail záznamu

Po kliknutí na konkrétny záznam vo výsledkoch vyhľadávania sa zobrazí stránka s detailom daného záznamu. V úvodnom riadku je zobrazený celkový počet záznamov vo výsledkoch vyhľadávania a stránkovanie medzi jednotlivými záznamami.

Záznam sa automaticky zobrazí v podrobnom zobrazovacom formáte, vrátane náhľadu prípadne ďalších súvisiacich objektov (ak sú k dispozícii). Podrobný zobrazovací formát má linkovateľné odkazy a lupy, ktoré umožňujú vyhľadávanie prepojených záznamov či informácií. Napr. lupa pri mene hlavného autora vykoná vyhľadávanie a zobrazenie záznamu o danom autorovi. Link (klikateľné podčiarknutie) mena autora vykoná vyhľadávanie a zobrazenie všetkých záznamov od daného autora.

Operácie so záznamom

 • pridať do Mojich záložiek
 • skopírovať link (www adresa) na zobrazenie daného záznamu.

Predmetové

Vyhľadávanie podľa predmetových kategórií (Predmetové) umožní okamžité zobrazenie záznamov, ktoré zodpovedajú danej kategórii.

Kategórie sú viacúrovňové. Kliknutím na ikonku lupy pri danom popise kategórie je možné okamžite vyhľadať záznamy príslušnej kategórie alebo podkategórie.
Ak rozbalíte kategóriu kliknutím na ikonku „plus“ , máte možnosť označiť viac podkategórií aj v rôznych kategóriách. Kliknutím na tlačidlo Vyhľadať sa vykoná vyhľadanie a zobrazenie výsledkov.


Moje záložky

Stránka Moje záložky je miesto na dočasné uloženie záznamov.

Aktuálny počet záznamov v Mojich záložkách a prípadný posun stránkovania je zobrazený v úvode stránky.
Počet záznamov v Mojich záložkách je obmedzený na 500.

Hromadné operácie so záznamami

Záznamy v Mojich záložkách je možné zobraziť v rôznych zobrazovacích formátoch a zoradiť.

Záznamy z Mojich záložiek sa automaticky odstránia po zatvorení prehliadača.


Odoslať na email

Záznamy z Mojich záložiek máte možnosť odoslať emailom na zadanú adresu, prípadne viac adries. Adresy príjemcov zadávajte do príslušného políčka oddelené čiarkou. Predmet emailu je prednastavený, ale je možné ho zmeniť.

Možnosti

 • Je možné zvoliť radenie záznamov a ich zobrazovací formát.
 • Vložiť k záznamu odkaz na detail. Ten sa zobrazí vo forme tlačidla pri zázname.
 • Číslovať záznamy – zobraziť ku každému záznamu poradové číslo.

Výpis záznamov bude v tele emailu (teda nie ako samostatná príloha emailu).


Napíšte nám

Stránka Napíšte nám umožní zaslať email s vašou požiadavkou, otázkou a pod.