Pomoc

Vyhľadávanie

Vyhľadávanie umožňuje zadať hľadaný termín do vyhľadávacieho poľa a vyhľadať tak záznamy, ktoré zadaný termín obsahujú (vo všetkých poliach, názvoch, autoroch, kľúčových slovách a pod.).

Čo môžete uviesť do vyhľadávacieho poľa?

Formulář - Jednoduché vyhľadávanie

 • Jedno slovo, napr. sviatočný,
 • viac slov nezávisle na poradí, napr. odev sviatočný,
 • časť slova – pravostranné rozšírenie nahradíte hviezdičkou, napr. sviatoč*.

Špeciálne znaky v zadanom termíne sa pri vyhľadávaní ignorujú (! @ # $ % ^ & * ( ) - + = [ ] { } \ , . / < > ? ; ' : " | ®). Ak uvediete vo vyhľadávacom termíne špeciálny znak, bude nahradený medzerou, pretože rovnako sú upravené termíny v indexoch. Ak vo vyhľadávacom termíne uvediete niektoré špeciálne znaky, môže vyhľadávanie v určitých prípadoch skončiť chybou.

Tlačidlom + je možné pridať ďalšie vyhľadávacie polia a požiadavky na vyhľadávanie kombinovať. Použitie filtrov umožňuje presnejšiu formuláciu požiadavky na vyhľadávanie.

Formulář - Jednoduché vyhľadávanie

Ak potrebujete požiadavku na vyhľadávanie ešte viac upresniť, môžete použiť ďalšie nástroje:

 • prehľadávané zdroje – digitálne objekty, autority,
 • typ objektu – audio, video, dokumenty, obrázky, 360°,
 • obec pôvodu,
 • región pôvodu.

Našepkávač

Našepkávač je pomocník, ktorý pri zadávaní požiadavky zobrazí pod vyhľadávacím poľom ponuku výrazov podľa počiatočných znakov, ktoré ste už napísali. Môžete tak vyhľadávať dlhšie slová alebo slovné spojenia bez toho, aby ste ich museli celé vypisovať.

Našepkávač


Výsledky vyhľadávania

Na stránke Výsledky vyhľadávania sa zobrazia nájdené záznamy vyhovujúce zadaným vyhľadávacím kritériám.

Ak bolo nájdené väčšie množstvo záznamov, budú záznamy zobrazené na viacerých stránkach; na každej stránke sa zobrazí desať záznamov. Počet nájdených záznamov sa nachádza v úvode stránky a prípadné posúvanie stránok je uvedené v úvode a na konci stránky.

Záznamy sú zobrazené a triedené podľa preddefinovaného nastavenia. Toto nastavenie je možné zmeniť.

Čo sa dá ďalej robiť s výsledkami vyhľadávania?

 • Zobraziť podrobný zobrazovací formát,
 • zobraziť detail záznamu,
 • pridať do Mojich záložiek,
 • kliknúť na odkazy.

Zobrazovacie formáty

Skrátený

Skrátený zobrazovací formát obsahuje stručnú informáciu o objekte alebo autorovi, predmetovom hesle a pod.

Podrobný

Zobrazovací formát, ktorý obsahuje všetky dostupné informácie o objekte (ak vyhľadávate v katalógu „digitálne objekty“) alebo o autorovi, predmetovom hesle, inštitúcii a pod. (ak vyhľadávate v autoritách).


Detail záznamu

Po kliknutí na konkrétny záznam vo výsledkoch vyhľadávania sa zobrazí stránka s detailom daného záznamu. V úvodnom riadku je zobrazený celkový počet záznamov vo výsledkoch vyhľadávania a prípadná možnosť posúvania stránok.

Záznam sa automaticky zobrazí v podrobnom zobrazovacom formáte, vrátane náhľadu, prípadne ďalších súvisiacich objektov (ak sú k dispozícii). Podrobný zobrazovací formát obsahuje zvýraznené odkazy a lupy, ktoré umožňujú vyhľadávanie prepojených záznamov či informácií. Napr. lupa pri mene hlavného autora vykoná vyhľadávanie a zobrazenie záznamu o danom autorovi. Link/Prepojenie (podčiarknutie, na ktoré je možné kliknúť) mena autora umožňuje vykonávať vyhľadávanie a zobrazenie všetkých záznamov od daného autora.

Čo sa dá ďalej robiť so záznamom?

 • Pridať do Mojich záložiek,
 • skopírovať link (www adresa) na zobrazenie daného záznamu.

Predmetové vyhľadávanie

Vyhľadávanie podľa predmetových kategórií (Predmetové vyhľadávanie) umožní okamžité zobrazenie záznamov, ktoré zodpovedajú danej kategórii.

Kategórie sú viacúrovňové. Kliknutím na ikonku lupy pri danom popise kategórie je možné okamžite vyhľadať záznamy príslušnej kategórie alebo podkategórie. Ak rozbalíte kategóriu kliknutím na ikonku „plus“ , máte možnosť označiť viac podkategórií aj v rôznych kategóriách. Kliknutím na tlačidlo Vyhľadať sa vykoná vyhľadanie a zobrazenie výsledkov.


Moje záložky

Stránka Moje záložky je miesto na dočasné uloženie záznamov.

Aktuálny počet záznamov v Mojich záložkách a prípadný posun stránkovania je zobrazený v úvode stránky.

Počet záznamov v Mojich záložkách je obmedzený na 500.

Hromadné operácie so záznamami:

Záznamy v Mojich záložkách je možné zobraziť v rôznych zobrazovacích formátoch a zoradiť.

Záznamy z Mojich záložiek sa automaticky odstránia po zatvorení prehliadača.


Odoslať na email

Záznamy z Mojich záložiek máte možnosť odoslať emailom na zadanú adresu, prípadne viac adries. Adresy príjemcov zadávajte do príslušného políčka oddelené čiarkou. Predmet emailu je prednastavený, ale je možné ho zmeniť.

Možnosti

 • Zvoliť radenie záznamov a ich zobrazovací formát.
 • Vložiť k záznamu odkaz na detail. Ten sa zobrazí vo forme tlačidla pri zázname.
 • Číslovať záznamy – zobraziť ku každému záznamu poradové číslo.

Výpis záznamov bude v tele emailu (teda nie ako samostatná príloha emailu).


Napíšte nám

Stránka Napíšte nám vám umožní zaslať email s vašou požiadavkou, otázkou a pod.