[?TX_RESULT_SEARCHBOX]

Výsledky vyhľadávania

  1. Pridať záložky  Ej, vodi, vodi

    ľudová pieseň, ľudový tanec, ženské tance, kolesá
    Pieseň k tancu "karička". Spieva spevácka skupina žien zo Žakaroviec.
  2. Pridať záložky  Karička z Dvorianok 001-01

    tanečný folklór, ľudový tanec, ženské tance, kolesá, tanečník
    Ženský ľudový tanec v zreťazenom kruhu. Tancuje a spieva skupina žien bez hudobného sprievodu.
  3. Pridať záložky  Zasiala som rozmajrínček

    ľudová pieseň, spevák, fašiangové tance, fašiangy, kolesá
    Fašiangová pieseň s ľúbostnou tematikou. Spievala sa k ženskému tanečnému kolesu "na visoké konope". Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu.
  4. Pridať záložky  Gďe ste boľi vi kľačjanske ďjevčence

    ľudová pieseň, ľudový tanec, kolesá, spevák
    Pieseň k tancu "do kolesa". V Hronských Kľačanoch ju spievali, a pritom tancovali, dievčatá po návrate z robôt na majeroch. Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu.
  5. Pridať záložky  Karička z Ostrova

    tanečný folklór, ľudový tanec, ženské tance, kolesá, tanečník
    Ženský ľudový tanec v zreťazenom kruhu. Tancuje a spieva skupina žien bez hudobného sprievodu.
  6. Pridať záložky  Koleso z Rejdovej 001-03

    ľudový tanec, ženské tance, kolesá
    Celkový pohľad na skupinu šiestich dievčat v prestávke medzi tancovaním.
    Koleso z Rejdovej 001-03
  7. Pridať záložky  Koleso z Rejdovej 001-02

    ľudový tanec, ženské tance, kolesá
    Bližší pohľad na skupinu šiestich dievčat pri tanci v zreťazenom kruhu.
    Koleso z Rejdovej 001-02
  8. Pridať záložky  Koleso z Rejdovej 001-01

    ľudový tanec, ženské tance, kolesá
    Celkový pohľad na skupinu šiestich dievčat pri tanci v zreťazenom kruhu.
    Koleso z Rejdovej 001-01
  9. Pridať záložky  Koleso z Kyjova 003-01

    tanečný folklór, ľudový tanec, ženské tance, kolesá, tanečník
    Ženský ľudový tanec v zreťazenom kruhu. Tancuje a spieva skupina žien bez hudobného sprievodu.
  10. Pridať záložky  Koleso z Kyjova 002-01

    tanečný folklór, ľudový tanec, ženské tance, kolesá, tanečník
    Ženský ľudový tanec v zreťazenom kruhu. Tancuje a spieva skupina žien bez hudobného sprievodu.