[?TX_RESULT_SEARCHBOX]

Výsledky vyhľadávania

 1. Pridať záložky  A od piva brucho bolí a od vína hlava

  ľudová pieseň, pijanské piesne
  Pijanská pieseň. Spievala sa počas dožinkov pri plných stoloch. Spieva skupina mužov a žien z Čajkova so sprievodom akordeónu.
 2. Pridať záložky  Gazda náš, daj že nám oldomáš 003-01

  ľudová pieseň, dožinkové piesne
  Dožinková pieseň Spieva skupina mužov a žien z Čajkova so sprievodom akordeónu.
 3. Pridať záložky  Tam pod horou, pod zelenou

  ľudová pieseň, balada
  Ľudová pieseň baladického charakteru. Spievala sa počas žatevných večerov. Spieva skupina mužov a žien z Čajkova so sprievodom akordeónu.
 4. Pridať záložky  Čajkovski mláďenci príďe vám lós

  ľudová pieseň, vojenské a regrútske piesne
  Ľudová pieseň s regrätskou tematikou. Spieva skupina mužov a žien z Čajkova so sprievodom akordeónu.
 5. Pridať záložky  Poďme domov s poľa

  ľudová pieseň, žatevné piesne
  Ľudová pieseň s ľúbostnou tematikou. Spievala sa pri žatve na záver pracovného dňa. Spieva skupina mužov a žien z Čajkova so sprievodom akordeónu.
 6. Pridať záložky  To čajkovskuo peknuo poľe

  ľudová pieseň, ľúbostné piesne
  Ľudová pieseň s ľúbostnou tematikou. Spievala sa počas žatevných večerov. Spieva skupina mužov a žien z Čajkova so sprievodom akordeónu.
 7. Pridať záložky  Drobná ďeťelinka trávu previšuje

  ľudová pieseň, ľúbostné piesne
  Ľudová pieseň s ľúbostnou tematikou. Spievala sa počas večerov pri kosení sena. Spieva skupina mužova žien z Čajkova so sprievodom akordeónu.
 8. Pridať záložky  Mav som frajeročku, Aňička má meno

  ľudová pieseň, ľúbostné piesne
  Mládenecká pieseň s ľúbostnou tematikou. Spievala sa počas žatevných večerov. Spieva skupina mužov a žien z Čajkova so sprievodom akordeónu.
 9. Pridať záložky  Takí som bov rozželení

  ľudová pieseň, ľúbostné piesne
  Mládenecká pieseň s ľúbostnou tematikou. Spievala sa počas žatevných večerov. Spieva skupina mužov a žien z Čajkova so sprievodom akordeónu.
 10. Pridať záložky  Tancovala bi som, bosá som

  ľudová pieseň, ľúbostné piesne
  Ľúbostná pieseň. Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu, pridáva sa ďalšia žena.