Výsledky vyhľadávania

 1.  Pridať záložky  Bábky od Jaroslava Anderleho

  bábka, bábkové divadlo, ľudoví bábkari
  "Taneček", tradičné bábky (marionety) z kolekcie trikových, varietných bábok, tzv. "kumštfigúriek". Tieto bábky neúčinkovali v hrách tradičného repertoáru, ale boli neodmysliteľnou súčasťou varietných výstupov v podobe dohier k hlavnej hre. Bábky sú zavesené na spriahnutých nitiach upevnených na vahadle, ktoré má podobu kríža. Sú ovládané niťami ktoré fixujú ich hlavy (dve), ruky a nohy (jedna vpredu, druhá vzadu). Pri točení vahadlom do oboch strán bábky vytvárajú ilúziu tancujúcej štvorice, pričom bábky striedavo zdvíhajú ruky alebo nohy smerom do stredu kruhu, resp. smerom von z kruhu zalomením v kolenách. Výška bábok je 28 cm.

 2.  Pridať záložky  Bábka od Jaroslava Anderleho 001-02

  bábka, bábkové divadlo, ľudoví bábkari
  "Dupák – Dlhý, Široký a Bystrozraký", tradičná bábka (marioneta) z kolekcie trikových, varietných bábok, tzv. "kumštfigúriek". Tieto bábky neúčinkovali v hrách tradičného repertoáru, ale boli neodmysliteľnou súčasťou varietných výstupov v podobe dohier k hlavnej hre. Ich doménou boli rôzne varietné výstupy, v ktorých vystupovali ako povrazolezci, žongléri, akrobati a pod. Bábka je zavesená na oceľovom drôte, ovládaná jednou niťou ukotvenou v cípe čapice. Princíp animácie spočíva v skladaní a vymršťovaní celej postavy pričom postupne z hlavy najväčšej bábky vychádza menšia hlava a z menšej hlavy najmenšia hlava. V skrčenej pozícii má bábka dĺžku 34,5 cm, po vymrštení 90 cm vrátane vodiaceho drôtu. Celkový pohľad na bábku vo vystretej pozícii.

 3.  Pridať záložky  Keď som išou ja z Hodruši

  ľudová pieseň, spevák
  Žartovná pieseň o mládencovi, ktorého zbili ženy. Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu.

 4.  Pridať záložky  Javoria, javoria zelenô javoria 002-01

  ľudová pieseň, spevák
  Mládenecká pieseň pieseň. Mužský sólový spev bez hudobného sprievodu.

 5.  Pridať záložky  Ja som sirota, ja mám zármutok

  ľudová pieseň, spevák
  Žartovná pieseň pieseň o obesenej žene. Mužský sólový spev bez hudobného sprievodu.

 6.  Pridať záložky  Išlo dievča, išlo, večer od muziki

  ľudová pieseň, ľúbostné piesne, balada, spevák
  Baladická pieseň s ľúbostnou tematikou. Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu.

 7.  Pridať záložky  Hori, hori, hori čierne

  ľudová pieseň, balada, spevák
  Baladická pieseň o o zajatom Palíkovi. Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu.

 8.  Pridať záložky  Nieto krajšie jak je zjara

  ľudová pieseň, balada, spevák
  Baladická pieseň s ľúbostnou tematikou o o dievčine, ktorá má ísť do kláštora. Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu.

 9.  Pridať záložky  V tej zvolenskej novej baňi

  ľudová pieseň, balada, spevák
  Baladická pieseň s ľúbostnou tematikou o dorúbanom mládencovi. Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu.

 10.  Pridať záložky  Na pazďerečku pri mliňe

  ľudová pieseň, spevák
  Ľudová pieseň. Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu.